GRIEŽIONĖLĖS
  Gretimos vietovės:
ANDRIONIŠKIS | GYVATYNĖ (Navasadai) | MENDRUPYS | PADVARNINKAI (Andrioniškio) | ZABELYNĖ |

2016-10-09   |   Spausdinti

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurę nuo Andrioniškio. Ribojasi su Padvarninkų, Zabelynės, Gyvatynės, Mendrupio ir Andrioniškio kaimais. Įsikūręs į rytus nuo krašto kelio Anykščiai–Kupiškis. Per kaimą teka upelis Vadaksta – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 2 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 12 gyventojų (2011 m.). Priklauso Padvarninkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 12 gyventojų. 1928 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 140,73 ha žemės. 1928 m. buvo vykdoma Griežionėlių dvaro žemių parceliacija, tuomet dvarui priklausė 62,29 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Griežionėlių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Kalnapilio" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė Andrioniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Kapinių nebuvo.

Kaimo pietrytinėje dalyje, apie 0,5 km į rytus nuo kelio Anykščiai–Andrioniškis–Viešintos–Kupiškis, yra valstybės saugomas kultūros vertybių registro objektas, istorijos ir kultūros paminklas – Didžiulių šeimos muziejinė sodyba (unikalus komplekso kodas 10478). Ją sudaro namas (unikalus objekto kodas 33364) ir svirnas-vežiminė (unikalus objekto kodas 33453), sodyba statyta 1820–1850 m. Virtuvės rytinėje pusėje yra įrengta slėptuvė. Joje Didžiuliai slėpė iš knygnešių gautą carinės Rusijos valdžios draudžiamą lietuvišką spaudą, ją platino. 1877–1925 m. su pertraukomis čia gyveno rašytoja Liudvika Didžiulienė-Žmona. Mirus joje gyvenusiam Vytautui Didžiuliui, 1957 m. sodybą jos paveldėtojai perdavė "Kalnapilio" kolūkiui, kad ji būtų panaudota kultūros reikmėms. Tačiau tik Antanui Didžiuliui ir Aldonai Kazanavičienei atkakliai reikalaujant, namas 1964 m. buvo restauruotas, 1968 m. jame atidaryta memorialinė ekspozicija, vėliau išaugusi į muziejų, dabar – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus padalinys.

Griežionėlėse 1856 m. gimė bibliografas ir švietėjas Stanislovas Feliksas Didžiulis, 1878 m. – literatė, medikė Ona Didžiulytė-Sketerienė, 1881 m. – gydytoja, poetė Vanda Didžiulytė-Albrechtienė ir pedagogas gamtininkas Vytautas Didžiulis, 1883 m. – gydytojas Antanas Didžiulis, 1884 m. – pedagogė ir knygnešė Michalina Didžiulytė-Ševeliovienė, 1887 m. – spaustuvininkas Algirdas Severinas Didžiulis, 1888 m. – pedagogė, rašytoja Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė, 1914 m. – mokslininkas inžinierius chemikas Stasys Didžiulis.