ANTALINA
  Gretimos vietovės:
PAPILIAI | PUTINAS |

2022-06-28   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 7 kilometrų į vakarus nuo Viešintų. Įsikūręs į pietus nuo vieškelio Viešintos–Subačius ir nuo Viešintos upės. Ribojasi su Putino ir Papilių kaimais.

Yra 12 sodybų – 35 gyventojai (2001 m.), 24 gyventojai (2011 m.). Priklauso Papilių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Istorijos šaltiniuose minima, kad Utalinos (Otaljanovo) dvaras buvo įkurtas 1746 m., tačiau kas buvo jo pirmieji savininkai, duomenų neišliko. Mūriniai dvaro rūmai pastatyti 1812 m., kai Antalinos dvaro savininkas buvo Durasas, vėliau dvarą valdė jo palikuonys, iki 1914 m. – Marijonas Durasevičius. Pirmojo pasaulinio karo metais dvaras atiteko Julijai Jaloveckienei.

1923 m. Antalinos dvare buvo 12 sodybų – 108 gyventojai. 1924 m. buvo vykdoma Antalinos dvaro žemių parceliacija, tuomet dvaro savininkei J. Jaloveckienei, valdžiusiai 132,51 ha, buvo palikta 79,35 ha žemės. Užbaigus dvaro parceliaciją, nuo 1926 m. jis buvo priskirtas Putino kaimui.

1925 m. išparceliuotą dvarą perpirko ir iki 1948 m. jį valdė Mykolas Linkevičius (1891–1965) su žmona Eleonora Linkevičiene (1893–1984), išplėtė dvaro valdas, sutvarkė senus pastatus ir turėjo vieną stipriausių ūkių apylinkėje.

Nuo 1920 m. veikė Antalinos pradžios mokykla, iš pradžių nuomojusi patalpas, o 1936 m. įsikūrusi jai specialiai pastatytame pastate. Ilgą laiką mokykloje gyveno ir dirbo mokytojų Gailiūnų šeima. 1938–1971 m. mokyklos vedėju dirbo mokytojas Ignas Gailiūnas, iki 1968 m. – mokytoja Kazė Gailiūnienė. 1971–1974 m. mokykloje dirbo mokytojų Jankauskų šeima: vedėja Vanda Jankauskienė ir mokytojas Vytautas Jankauskas. Paskutinioji šios mokyklos  mokytoja 1984–1987 m. buvo Marcelė Dikčienė-Daugudienė. Mokykla čia be pertraukos  veikė iki 1987 m., kol buvo uždaryta, nelikus vaikų, jos pastatas naudojamas kitoms reikmėms.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1948 m. gegužės 22 d., iš Antalinos buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys, tarp jų – M. ir E. Linkevičiai, laikyti tremtyje iki 1956 m. Nacionalizuoti dvaro rūmai buvo apleisti ir grobstomi, juose būdavo apgyvendinami ūkio darbininkai.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Spindulio" kolūkį, vėliau  priklausė "Ateities" kolūkiui, "Šviesos" pagalbiniam ūkiui, Surdegio kolūkiui, kol 1991 m. ūkis iširo.

Antalinos kaimo ir gretimose teritorijose UAB "Vašuokėnų vėjas" 2022 m. pradėjo rengtis vėjo jėgainių parko statyboms.

Priklauso Surdegio parapijai. Kapinių nebuvo.

Nusiaubti, apardyti Antalinos dvaro pastatai 1989 m. buvo grąžinti paveldėtojams – Antano Petrulionio ir Bronės Linkevičiūtės-Petrulionienės šeimai. Išliko centriniai dvaro rūmai – 30 m ilgio ir 25 m pločio 2–3 aukštų, 568 kv. metrų ploto pastatas su 24 kambariais, 2 hektarų parko fragmentai. Prieš rūmus pastatytas kryžius tremtiniams atminti (autorius – medžio drožėjas Kazys Nemanis, 1991 m.). 2008 m. rūmų kompleksą įsigijo ir jį restauravo verslininkas Raimundas Černiauskas iš Vilniaus.