GUDIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
BALTENIAI | KALVELIAI (Skiemonių) | SMULKIS |

2021-03-13   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 13 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Smulkio, Kalvelių, Baltenių kaimais ir Utenos rajono Šaltupio kaimu ir Žvyrinkos viensėdžiu. Vakariniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Smulkio ežero. Per kaimą teka upelis Versmynas, čia yra jo ir Smulkio ežero santaka.

Yra 5 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 11 sodybų – 50 gyventojų. 1935 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 118,81 ha žemės. Iš 12 sklypų savininkų devyni turėjo Tamošiūno pavardę. Kaime XX a. pradžioje gyveno garsus apylinkių muzikantas Antanas Tamošiūnas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Laisvės" kolūkį, vėliau priklausė "Kolektyvinio darbo", M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

1993–1994 m. buvo ištyrinėtas Gudiškių senkapis, archeologinius tyrinėjimus čia vykdė Gintautas Zabiela. Rasta įvairių žalvarinių papuošalų, monetų, keramikos šukių. Radiniai saugomi A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje Anykščiuose.

Iš Gudiškių kilęs energetikas ir kraštotyrininkas Jonas Gutauskas (g. 1937 m.) Utenoje parašė prisiminimus apie gimtinę "Gudiškių kaimas karo ir pokario metais" (2008 m.).