JAKŠIŠKIS
  Gretimos vietovės:
DAGIA I | JUODMIŠKIS | KEZIAI | KNITIŠKIAI |

2018-12-20   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 10 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Knitiškių, Kezių ir Juodmiškio kaimais, Dagios I viensėdžiu. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka upelis Dagia – Šventosios kairysis intakas.

Yra 16 sodybų – 52 gyventojai (2001 m.), 39 gyventojai (2011 m.). Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimas įsikūrė šalia Jakšiškio dvaro. 1937 m. buvo vykdoma Jakšiškio dvaro žemės parceliacija, tuomet dvaro savininkas Stanislovas Grinhofas, vietinių vadintas Gringa, valdė 303,48 ha žemės. Apie 1933 m. visa jo žemė buvo rankiniu būdu numelioruota. Tais pačiais metais Jakšiškio dvare S. Grinhofas pastatė ir atidarė krakmolo fabriką, itin pelningai veikusį iki 1940 m. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius, buvo apie 27-30 sodybų.

Dvaro savininkas Stanislovas Grinhofas, Stanislovo sūnus, 1941 m. birželio 15 d. buvo suimtas ir išvežtas kalėti į Rešotų lagerį (Krasnojarsko kr., Sibiras, Rusija), paskui nuo 1943 m. gyveno tremtyje Bijske (Altajaus kr., Sibiras, Rusija). Po Antrojo pasaulinio karo iš Jakšiškio buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

Nuo XX a. vidurio kaime veikė pradinė mokykla, 2003 m. pertvarkyta į Kavarsko vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyrių. Kai jame nebeliko vaikų, 2009 m. šis skyrius buvo uždarytas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Žalgirio" kolūkį, vėliau iki 1965 m. priklausė "Vilties" kolūkiui, 1965–1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Priklauso Vidiškių (Ukmergės r.) parapijai. Senos kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Vietinės reikšmės kultūros paminklas Jakšiškio dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas 53, saugomi nuo 1992 m.) – kompleksas, kuriame išlikę, bet jau nykstantys Jakšiškio dvarininko namas (unikalus kodas 39622), arklidės liekanos (unikalus kodas 39623), taip pat yra svirnas, buvęs krakmolo fabrikas (perstatytas), du gyvenamieji namai, tvartas. Kompleksui priklauso ir parkas (unikalus kodas 39624).

Valstybės saugomas archeologijos paminklas – Jakšiškio pilkapynas (unikalus kodas 1888, saugomas nuo 1998 m.) yra apie 0,8 km į šiaurės vakarus nuo kaimo sodybų, miške tarp Šventosios ir Dagios kairiųjų krantų. Yra apie 150 pilkapių. Pilkapių forma, sampilai būdingi IX–XII a.

Regioninio lygmens archeologijos paminklas – Jakšiškio senovės gyvenvietė (unikalus kodas 34683, saugoma nuo 2012 m.) tęsiasi į šiaurę nuo pilkapyno kairiajame (rytiniame) Šventosios upės krante ties jos ir Dagios santaka, saugomas 19 tūkst. 379 kv. m plotas. Gyvenvietė buvo aptikta 2009 m., išsamiau ją 2016 m. ištyrė archeologė Andra Simniškytė, buvo rasta titnaginių ir brūkšniuotosios keramikos radinių. Gyvenvietė datuojama I tūkst. II puse ir pabaiga, kaip ir pilkapynai. Jos vieta apaugusi pušimis, beržais ir lazdynais.

Jakšiškyje 1906 m. gimė miškininkas Antanas Griškevičius, 1947 m. – pedagogė Zita Petniūnaitė-Sakavičienė, 1954 m. – sportininkė irkluotoja Regina Baltutytė-Mileckienė, 1969 m. – kultūros organizatorė Jolanta Kvieskaitė-Pupkienė.