JANAPOLIS (Traupio)
  Gretimos vietovės:
ALUKĖNAI | KAMISARAVA | LEVANIŠKIAI | MACIŪNAI | PAGELDONIS | PILIAKALNIS (Traupio) | USTRONĖ (Traupio) | ŽIURLIAI |

2013-11-14   |   Spausdinti

Vieta žemėlapyje

Kaimas Traupio seniūnijoje už 2,5 kilometro į šiaurės vakarus nuo Traupio. Per kaimą eina kelias Kavarskas–Levaniškiai. Ribojasi su Alukėnų, Kamisaravos, Levaniškių, Piliakalnio, Pageldonio, Maciūnų ir Žiurlių kaimais, Ustronės viensėdžiu. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upė Nevėžis, rytiniu – jo intakas Juostinėlis, čia yra šių upių santaka.

Yra 9 sodybos – 23 gyventojai (2001 m.), 18 gyventojų (2011 m.). Priklauso Levaniškių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Janapolio kaimas įsikūręs aplink Janapolio dvarą. XX a. pirmojoje pusėje dvaras priklausė poniai Sadževičiūtei. Ji mirdama paliko dvarą daktarui Zubavičiui, tačiau šis gyveno mieste, o daro ūkį tvarkė ūkvedys Danilevičius. Iš Zubavičiaus dvarą nusipirko Jonas Pociūnas. Antrojo pasaulinio karo metais Janapolio dvarą valdė Pociūnienė, kuri po karo emigravo į Ameriką.

XIX a. vietiniai vaikai mokėsi Janapolio dvare.

1923 m. Janapolio dvare buvo 1 sodyba – 34 gyventojai, Janapolio kaime buvo 7 sodybos – 47 gyventojai. 1934 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Janapolio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Jaunosios gvardijos" kolūkį, paskui 1950-1991 m. priklausė Levaniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Dabar Janapolio kaime veikia malūnas. Stambiausias ūkis – Viliaus Kielos.

Priklauso Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.

Gyvenamieji Janapolio dvaro trobesiai neišlikę, yra tik du aštuonbriaunės prizmės formos (sienos plotis ir aukštis – po 4 metrus) svirnai su rūsiais. 

Janapolyje gyvena ir kuria literatas poetas Povilas Kulvinskas.

Janapolyje 1945 m. gimė aktorius Alfredas Dukšta.