JANUŠAVA
  Gretimos vietovės:
ANULYNAS | DAUGINČIAI | MAŽELIAI (Kavarsko) | PAPIŠKIAI |

2018-10-12   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Įsikūręs abipus kelio Kavarskas–Traupis, ribojasi su Dauginčių, Maželių ir Papiškių kaimais, Anulyno viensėdžiu. Pro kaimą teka upelis Šunykšta – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 78 sodybos – 212 gyventojų (2001 m.), 230 gyventojų (2011 m.). Kaimas yra Janušavos seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Janušavoje yra Gintaro, Jazminų, Jurginų, Lašišos, Panevėžio, Ramybės, Saulės ir Vilties gatvės.

Kaimas įsikūrė šalia Janušavos dvaro. 1906 m. liepos mėnesį vyko Janušavos dvaro darbininkų streikas. 1923 m. Janušavos dvare buvo 7 sodybos – 45 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Januševkos I vienkiemis – 1 sodyba, 8 gyventojai, bei Januševkos II vienkiemis – 2 sodybos, 9 gyventojai. 1938 m. Janušavos dvaro savininkas Julijonas Lukošius valdė 46,19 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Janušavos buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys.

1959 m. kaime gyveno 19 žmonių, 1970 m. – 69 žmonės, 1979 m. buvo 109 gyventojai.

1944–1968 m. Janušava buvo Dabužių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto centras, vėliau apylinkė perkelta į Dabužių kaimą.

1948 m. liepos 16 d. kaimas buvo įjungtas į "Vienybės" kolūkį, vėliau iki 1962 m. priklausė "Pergalės", 1962–1991 m. – "Gintaro" kolūkiams, kol ūkis iširo. Nuo 1962 m. balandžio 25 d. iki 1991 m. lapkričio 1 d. Janušava buvo "Gintaro" kolūkio – stambiausio Anykščių rajono ūkio – centrinė gyvenvietė. "Gintaro" kolūkio pirmininku 1976–1991 m. dirbo Juozas Acus.

Stambiausi privatūs ūkiai šiame kaime – Stanislovo Šinkūno augalininkystės ūkis (200 ha žemės), jo dukters šeimos Jovitos ir Andriaus Tamulionių augalininkystės ūkis (200 ha žemės).

1969 m. rugsėjo 1 d. buvo atidaryta Janušavos pradinė mokykla. Jos vedėjais dirbo mokytojai: 1960–1963 m. – Stefa Laučkienė, 1963–1966 m. – Algirdas Juška, 1966–1970 m. – Jonas Abarius. Vėliau mokykloje dirbo mokytojai: 1966–1976 m. – Birutė Zlatkutė-Abarienė, 1970–1972 m. – Albina Purlytė-Tamošiūnienė, 1973–1975 m. – Ona Nijolė Žukauskienė, 1975–1976 m. – Vitalija Perevičiūtė, 1976–1978 m. – Stasė Sriubaitė-Gorachovskienė, 1979–1980 m. – Veronika Latvytė-Bareikienė, 1981–1992 m. – Rita Vanagaitė, 1982–1987 m. – Aušra Jatautienė, 1983–1984 m. – Stasė Meškauskaitė-Kisielienė, nuo 1987 m. – Vanda Baliuckienė. Nuo 1992 m. mokyklos vedėja dirbo mokytoja Rita Vanagaitė. 2003 m. Janušavos pradinė mokykla pertvarkyta į Kavarsko vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyrių.

Nuo 1960 m. Janušavoje veikė kaimo kultūros namai. 1952–2001 m. kaime veikė biblioteka – Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys, kol buvo uždaryta kaip neperspektyvi.

2010 m. vasarą susibūrė ir pradėjo veiklą Janušavos kaimo bendruomenė.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę, kapinių vieta paženklinta mediniu ženklu su įrašu.

Iš Janušavos dvaro išlikęs svirnas bei parko fragmentai, yra sodas, tvenkinys.