JUSIŠKIS
  Gretimos vietovės:
JUOZAPAVA (Kavarsko) | JURGĖNAI | MAŽEIKONIAI | SUDEIKIAI | ŠOVENIAI | TRAKAI (Traupio) | VIČIŪNAI |

2023-03-22   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 10 kilometrų į vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Sudeikių, Trakų, Juozapavos, Šovenių, Vičiūnų, Mažeikonių ir Jurgėnų, Ukmergės rajono Jusiškio I ir II kaimais. Įsikūręs šalia buvusio Zagajų dvaro miško.

Yra 2 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 1 gyventojas (2011 m.). Priklauso Šovenių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1661 m. Jusiškio kaimas minimas Vilniaus teismo byloje. 1819 m. Jusiškio kaimas minimas su penkiais "dūmais" – sodybomis, kuriose gyveno 13 vyrų ir 17 moterų. 1825 m. Jusiškio kaime buvo šešios trobos, priklausančios Kavarsko klebonui. 1923 m. Jusiškio I kaime buvo 11 sodybų – 70 gyventojų. 1936 m. Jusiškio I kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 255,48 ha žemės. Tais pačiais metais Jusiškių palivarko savininkais tapo seserys Kačinskaitės ir Romualdas Kačinskas, valdę 111,56 ha žemės.

1922 m. Jusiškio II kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 45,86 ha žemės. 1923 m. Jusiškio II kaime buvo 9 sodybos – 67 gyventojai. Dauguma gyventojų buvo Simaškai.

1931–1932 m. Jusiškio kaime veikė pradinė mokykla kaip atskiras Repšėnų mokyklos komplektas. Mokytoja buvo paskirta Marija Dedelytė-Krikštopaitienė, kurią 1932 m. rudenį pakeitė ir 1932–1934 m. dirbo Pranas Tamošiūnas. 1939–1940 m. Jusiškio pradinėje mokykloje dirbo mokytoja Bronė Čepaitė. Po Antrojo pasaulinio karo veiklą atnaujinusi Jusiškio pradinė mokykla veikė iki 1964 m., kol buvo uždaryta, nelikus vaikų. Šios mokyklos vedėjais dirbo mokytojai: 1945–1946 m. – Sofija Medišauskaitė, 1946–1947 m. – Stasė Mažeikaitė, 1947–1948 m. – Irena Jakševičiūtė-Sabūnienė, 1948–1961 m. – Stasė Kujalienė, 1961–1963 m. – Kazys Strioga.

Po Antrojo pasaulinio3karo iš Jusiškio buvo ištremti į Sibirą 6 asmenys. 1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nemunas", vėliau priklausė Mičiurino, "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Jusiškio kaime pastatyti betoniniai Lietuvos kario kryžiai (projekto autorius Eligijus Smetona) Liūto būrio partizanų Antano Juzakėno-Liūto (1913–1948), Anelės Juzakėnienės-Liūtės (1915–1949) ir Vincento Stasiukaičio-Žygimanto (?–1944) žūčiai atminti.

Jusiškyje 1890 m. gimė inžinierius geodezininkas Pranas Kačinskas-Kacionis, 1894 m. – kariškis Romualdas Kačionis-Kačinskas, 1896 m. – kariškis Juozas Janickas, 1913 m. – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Antanas Juzakėnas-Liūtas, 1915 m. – laisvės gynėja Anelė Simaškaitė-Juzakėnienė, 1931 m. – fizikas ir politikas Aloyzas Sakalas, 1952 m. – inžinierius ir politikas Rimantas Sinkevičius.