KLYKŪNAI
  Gretimos vietovės:
ANTAKALIŠKIS | BIJEIKIAI | BURBIŠKIS | RUBIKIAI (Senieji) |

2018-10-07   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 9 kilometrų į pietryčius nuo Anykščių. Įsikūręs pietvakariniame Rubikių ežero pakraštyje, kairiajame Anykštos upės krante ties jos ištakomis iš Rubikių ežero, abipus Burbiškio–Mačionių kelio. Ribojasi su Bijeikių, Burbiškio ir Rubikių kaimais, Antakališkio viensėdžiu.

Yra 9 sodybos – 14 gyventojų (2001 m.), 12 gyventojų (2011 m.). Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Baudžiavos panaikinimo metu tarp Burbiškio dvarui priklausančių kaimų minimas ir Klykūnų kaimas. Už 1863 m. sukilėlių lankymąsi kaime kiekvienam ūkiui buvo uždėta 50 rublių kontribucija.

1923 m. kaime buvo 13 sodybų – 80 gyventojų. 1932 m., kuriantis Burbiškio parapijai, minimas Klykūnų kaimas su 11 ūkių. 1934 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet 189,23 ha žemės padalinta 15 savininkų. Klykūnų kaime veikė grietinės nugriebimo punktas, buvo pakelės karčema su užvažiuojamaisiais namais. Kaime gyveno ir dirbo medžio drožėjas Petras Balaišis, šaukštų meistras Jurgis Čepokas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Klykūnų ištremti į Sibirą 9 asmenys – Povilo Čepoko (5 asmenys) ir Stasio Gliaudelio (4 asmenys) šeimos. 

1949 m. birželio 3 d. kaime buvo sukurtas "Tiesos" kolūkis, pirmuoju jo pirmininku dirbo Jonas Vitkūnas. 1950 m. rugpjūčio 15 d. jis buvo įjungtas į "Pergalės" kolūkį, o nuo 1972 m. kovo 22 d. priklausė "Anykščių šilelio" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

2014 m. vasarą Klykūnuose įrengtas ir atidarytas uždarosios akcinės bendrovės "Gradiali" 15 hektarų ploto gamtos ir poilsio parkas "Gradiali Anykščiai" – keturiais gandrais įvertinta kaimo turizmo sodyba, kurią sudaro apartamentų kompleksas "Saulės vila", "Vėjo vila" ir "Ežero vila".

Priklausė Anykščių parapijai, nuo 1933 m. priklauso Burbiškio parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios nuo XIX a. pabaigos, laidojimo ženklų nelikę. Kapinių vietą liudija senas kryžius.

Klykūnuose 2015 m. pastatytas medinis drožiniais puoštas kryžius su išskobtu tarminiu įrašu ir parašu: "Klemensas / 1950 m. VII/2 Sibiras".

Klykūnų kaimo gyventojai 2010 m. vasarą surengė pirmąją kraštiečių sueigą.

Klykūnuose 1912 m. gimė veterinaras ir mecenatas Jonas Gliaudelis.