KNEBIAI, Teresboras
  Gretimos vietovės:
DAUNEIKIAI | INKŪNAI | LAŠINIAI |

2023-09-07   |   Spausdinti

Vieta žemėlapyje

Viensėdis Debeikių seniūnijoje už 14 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Įsikūręs Ramuldavos girioje, netoli yra Lašinių, Inkūnų, Dauneikių kaimai.  Per viensėdį teka upelis Taurožė.

Negyvenamas viensėdis (2001 ir 2011 m.).

Viensėdis turėjo du pavadinimus: Dilių sodybą vadino Teresboru, o likusias tris sodybas – Knebiais.

XIX a. minimas Teresboro palivarkas bei jo savininkai Strumylai.

Ramuldavos miške šalia Teresboro palivarko 1863 m. balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje, apie 10 dienų, buvo 1863 metų sukilėlių stovyklos ir karinių pratybų vieta. Sukilimo vyriausiasis vadas Zigmantas Sierakauskas (1826–1863) čia buvo subūręs apie 2500 savanorių sukilėlių – didžiausią vienoje vietoje XIX a. antrojoje pusėje sutelktą sukilėlių kariuomenę.

Iš Teresboro sukilėliai pradėjo savo didįjį žygį: 1863 m. gegužės 3 d. kariuomenė išsisklaidė ir, siekdama išplėsti sukilimą, skirtingais keliais patraukė Dinaburko (dabar – Daugpilis, Latvija) link: kairįjį flangą Boleslovas Kajetonas Kolyška (1837–1863) vedė Kupiškio ir Biržų kryptimi, dešinįjį kunigas Antanas Mackevičius (1828–1863) vedė tiesiai į Zarasus, o centrinė būrio dalis su Z. Sierakausku pajudėjo Kamajų ir Rokiškio link.

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 35 gyventojai, Strumilų, Medišauskų, Sabaliauskų ir Vijeikių šeimos, visi kalbėjo daugiausia lenkų kalba. 1938 m. Knebių kaimas kartu su Bronislavos palivarku išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Knebių (Teresboro) buvo ištremti į Sibirą 7 asmenys.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į L. Giros kolūkį, vėliau priklausė "Auksinės varpos", "Už taiką" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo. Apie 1975 m. viensėdžio sodybos sunyko, liko pavieniai seni sodybviečių medžiai. 1978 m. viensėdžio teritorija buvo užsodinta mišku.

Priklausė Inkūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

1863 m. sukilėlių stovyklavietei atminti miško aikštelėje prie kelių sankryžos pastatytas masyvus akmeninis paminklas (1985 m.), akmens priekinėje pusėje iškaltos ginklus – ištiesintą dalgį ir šakes laikančios rankos ir įrašas: "1863 sukilėlių stovykla".

Knebiuose 1932 m. gimė agronomas pedagogas Bronius Sabaliauskas.