MARGAVONĖ
  Gretimos vietovės:
ČIUNKIAI | LATAVA | PELYŠĖLĖS II | PIENAGALYS |

2022-10-15   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės rytus nuo Troškūnų. Ribojasi su Čiunkių, Pelyšėlių II, Pienagalio ir Latavėnų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Margavonės (Margavonių) kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, teritorija priskirta Pienagalio kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Margavonės (Margavonių) kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 25 gyventojai, turėjo apie 30 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Margavonės buvo ištremtas į Sibirą 1 asmuo.

1950 m. rugsėjo 30 d. (kitų šaltinių duomenimis – spalio 1 d.) J. Marmoko sodyboje apsupus MVD kariuomenei žuvo 7 Laisvės rajono Lengvenio būrio partizanai ir ryšininkai: paskutinis Šarūno rinktinės bei Laisvės rajono vadas Povilas Tunkevičius-Kastantas, partizanai Juozas Jurkštas-Papartis (1928–1950), Stanislovas Jurkštas-Uosis (1923–1950), Bronislovas Strolis-Vėtra (1924–1950), Julijonas Strolis-Viršaitis (1892–1950), ryšininkai Alfonsas Marmokas (1934–1950) ir Jonas Šimkūnas (1909–1950). Šioje vietoje pastatytas kryžius, žymintis šių partizanų žūties vietą (autorius – Bronius Tvarkūnas, 2005 m.).

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė "Aukštakalnio" kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.