MARINIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
BUGENIŠKIS | GELUČIAI | LAVIŠKIS | PAKĖNAI | STAŠKŪNIŠKIS (Kavarsko) |

2020-01-10   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 13 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Laviškio, Bugeniškio, Gelučių, Pakėnų ir Staškūniškio kaimais, Ukmergės rajono Armukšnos, Bugeniškio ir Gelučių kaimais. Per kaimą teka upelis Armukšna – Mūšios kairysis intakas.

Yra 2 sodybos – 2 gyventojai (2000 m.), 1 gyventojas (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Svirnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 18 sodybų – 104 gyventojai. 1936 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 210,61 ha žemės.

1944–1970 m. veikė Mariniškių pradinė mokykla. Jos vedėjais dirbo mokytojai: 1944–1949 m. – Agota Dukštienė, nuo 1949 m. – Apolinaras Marcinkevičius. Vėliau iki 1963 m. mokykla veikė kaip Laviškio septynmetės, aštuonmetės mokyklos Mariniškių komplektas, nuo 1963 m. rugsėjo 1 d. vėl pertvarkytas į savarankišką mokyklą. Joje dirbo mokytojos: 1963–1969 m. – Irena Gaurytė-Balčiūnienė, 1969–1970 m. – Vladislava Šalaviejūtė-Dūdienė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Mariniškių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. spalio 18 d. kaimas buvo įjungtas į "Spalio 32-ųjų metinių" kolūkį, vėliau priklausė "Šviesiausio kelio" kolūkiui, Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Taujėnų (Ukmergės r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Mariniškiuose 1935 m. gimė mokslininkas agronomas ir zootechnikas Petras Dukštas.