MEDŽIOČIAI
  Gretimos vietovės:
DŽIUGAI | JANONYS | JOKŪBAVA (Kavarsko) | MACKONYS | SKAPIŠKIAI (Kavarsko) | VAIČIULIŠKIAI | ŽALIOJI (Kavarsko) |

2017-10-12   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 11 kilometrų į pietryčius nuo Kavarsko. Ribojasi su Vaičiuliškių, Žaliosios, Mackonių, Janonių, Džiugų, Jokūbavos ir Skapiškių kaimais. Vakariniu kaimo pakraščiu teka upelis Tetervė – Šventosios kairysis intakas.

Yra 27 sodybos – 49 gyventojai (2001 m.), 34 gyventojai (2011 m.). Priklauso Šerių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Nuo XIX a. vidurio Medžiočių dvaras priklausė Charmanskiams. 1923 m. Medžiočių dvare buvo 18 sodybų – 50 gyventojų. XX a. pradžioje dvarą prižiūrėjęs Alfredas Charmanskis buvo žinomas agronomas, Vokietijoje baigęs studijas aukso medaliu, pasižymėjęs meile arkliams ir kitiems gyvuliams, buvęs demokratiškas su samdiniais. 1926 m. buvo vykdoma Medžiočių dvaro parceliacija, tuomet dvaro savininkas našlys Alfredas Charmanskis ir jo sūnus Liudas valdė 311,58 ha žemės. Išparceliavus dvarą, A. Charmanskiui buvo palikti 5 hektarai, jo sūnui 40 hektarų žemės. Negalėdamas pragyventi, A. Charmanskis išpardavinėjo dvaro turtą. Po Antrojo pasaulinio karo L. Charmanskis su šeima persikėlė į Lenkiją, o nuskurdęs A. Charmanskis senatvėje glaudėsi pas pažįstamus ir mirė vienišas senelių prieglaudoje.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Jaunoji gvardija", vėliau 1965–1990 m. priklausė Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

1945 m. spalio 1 d. Medžiočių kaime buvo atidaryta pradinė mokykla, kuri veikė iki 1974 m. Šios mokyklos vedėjais dirbo mokytojai: 1950 m. rugsėjį–spalį – Jonas Kukta, 1950–1951 m. – Marija Birutytė-Kaminskienė, 1951 m. rugsėjį – Antanas Čekauskas, 1951 m. spalį – Alfonsas Lukoševičius, 1951–1952 m. – Bronius Leščius, 1952–1954 m. – Elena Ivanauskaitė, 1954–1974 m. – Danielius Žygelis. Nelikus vaikų, mokykla buvo uždaryta.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Seniausia Medžiočių kaimo ir Anykščių rajono gyventoja Julė Klimienė, gimusi 1904 m. gegužės 15 d., 2009 m. pasitiko 105-erių metų sukaktį (mirė 2011 m.).

Medžiočiuose 1897 m. gimė laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus ordininkas Stasys Navickas, 1930 m. – dailininkas skulptorius Leonas Vytautas Strioga, 1931 m. – dailininkas ir pedagogas Mykolas Strioga