AULELIAI
  Gretimos vietovės:
DROBČIŪNAI | LIEPAGIRIAI | NARBŪČIAI | PADVARIAI |

2022-06-20   |   Spausdinti

Kaimas Svėdasų seniūnijoje už 7 kilometrų į rytus nuo Svėdasų. Ribojasi su Narbūčių, Liepagirių, Padvarių, Utenos rajono Kušlių ir Mikėnų kaimais. Kaimas įsikūręs prie Svėdasų–Užpalių kelio, vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Juodkalnio miško.

Yra 42 sodybos – 221 gyventojas (2001 m.), 134 gyventojai (2011 m.). Kaimas yra Aulelių seniūnaitijos centras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Auleliuose yra Aulelių, Liepų ir Užpalių gatvės.

1923 m. kaime buvo 28 sodybos – 159 gyventojai. 1925 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 347,41 ha žemės.

1919 m. gruodžio 19 d. buvo atidaryta ir metus veikė Aulelių pradžios mokykla, joje dirbo mokytoja Marijona Šlaperytė. Vėliau mokyklos veikla nutrūko ir buvo atnaujinta tik 1927 m. sausio 16 d., tuomet su I–III skyrių 47 vaikais dirbo mokytoja Stefanija Mikulkaitė, 1927–1930 m. ėjusi ir šios mokyklos vedėjos pareigas. 1930–1931 m. Aulelių pradžios mokykloje veikė 2 komplektai, dirbo mokytojų Žulių šeima: vedėjas Jonas Žulys ir mokytoja Liuda Samaitė-Žulienė. Apie 1933-1935 m. mokykloje gyveno ir dirbo mokytojų Butkų šeima: Juozas Butkus ir Elena Butkienė. 1939–1940 m. pradinė 2 komplektų Aulelių mokykla patalpas nuomojo, veikė I–IV skyriai, mokėsi 132 vaikai, joje dirbo mokytojų Spietinių šeima: Juozas Spietinis ir Elena Spietinienė. Prie mokyklos veikė Jaunųjų ūkininkų ratelis.

Po Antrojo pasaulinio karo iki 1954 m. Auleliuose buvo pradinė mokykla. Aulelių pradinės mokyklos vedėjais dirbo: iki 1950 m. – Kazimieras Čepaitis, 1950–1952 m. – Kazimieras Gribulis, 1952–1953 m. – Vytautas Dičpetris, 1953–1954 m. – Aldona Paršiukaitė. 1954–1962 m. veikė Aulelių septynmetė mokykla. Aulelių septynmetės mokyklos direktoriais dirbo: 1954–1961 m. – Gediminas Velutis, 1961–1962 m. – Vanda Šaltytė-Strazdienė.  1962–1977 m. veikė Aulelių aštuonmetė mokykla. Aulelių aštuonmetės mokyklos direktoriais dirbo: 1962–1965 m. – V. Šaltytė-Strazdienė, 1965–1967 m. – Julija Šeštokaitė-Meilienė, 1967–1969 m. – Petras Širbinskas, 1969–1977 m. – Apolonija Gvozdaitė-Sirvydienė.

1977–2004 m. Auleliuose vėl liko tik pradinė mokykla, kol ir ji buvo uždaryta. Aulelių pradinėje mokykloje dirbo mokytojai: 1977–1980 m. – Regina Mikalauskaitė-Repšienė, 1980–1984 m. – Žibutė Petuchovaitė-Butėnienė, 1984–1986 m. – Silva Mikelionytė-Meištienė ir kt.

Auleliuose nuo 1977 m. atidaryta pagalbinė mokykla-internatas, nuo 2005 m. pertvarkyta į Aulelių vaikų globos namus, nuo 2018 m. – į Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą (direktorius Vaidas Niaura, nuo 2006 m.). 1978–2008 m. šioje mokykloje dirbo pedagogas logopedas ekspertas ir vadovėlių autorius Juozas Danilavičius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Aulelių buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1963 m. sausio 12 d. veikė Kupiškio apskrities Svėdasų valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Aulelių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Kraštų apylinkės.

1949 m. kovo 9 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Liepynas", vėliau priklausė "Laisvės", N. Chruščiovo vardo, "Naujo gyvenimo", "Aušros", Aulelių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo. Nuo 1992 m. kaime veikia uždaroji akcinė bendrovė "Mediena" (medienos apdirbimas).

Priklauso Svėdasų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, išlikę keletas antkapinių paminklų su metaliniais kryžiais. Kapinėse palaidoti 2 partizanai, ant jų kapų pastatyti paminkliniai atminimo kryžiai.