MIŠKINIAI (Kavarsko)
  Gretimos vietovės:
JURGĖNAI | MARIJAMPOLIS | PIKTAGALYS (Kavarsko) | REPŠĖNAI | ŠOVENIAI | VAIDEVUČIAI |

2021-03-10   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Jurgėnų, Šovenių, Piktagalio, Marijampolio, Vaidevučių, Repšėnų kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Pienios upelio – Nevėžio kairiojo intako ir Pienios tvenkinio.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 31 gyventojas.

Po Antrojo pasaulinio karo Miškinių kaime, Juozo Šaučiūno sodyboje, buvo įrengta slėptuvė, kurioje keletą metų slėpėsi laisvės gynėjai, kol 1948 m. pradžioje dėl padažnėjusių garnizono kareivių siautėjimų slėptuvę paliko. 1948 m. vasario mėnesį joje buvo likęs vienintelis buvęs Kavarsko valsčiaus viršaitis Feliksas Kalibatas, kurį slėptuvėje rado ir suėmė NKVD kareiviai.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tarybinė daina", vėliau priklausė "Stalino vėliavos", "Pavasario", "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.