NEMEIRIAI
  Gretimos vietovės:
AKMENA | GILVYDŽIAI | JUODVILIŠKIS | LAIČIAI | LAITELIAI | ŠILAI (Viešintų) | VIEŠINTĖLĖS | ŽEŽIOKIŠKIAI |

2023-09-24   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 2 kilometrų į pietus nuo Viešintų. Ribojasi su Gilvydžių, Šilų, Viešintėlių, Laičių, Žežiokiškių, Laitelių, Akmenos ir Juodviliškio kaimais. Įsikūręs abipus Andrioniškio–Viešintų kelio. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Šilelio miško.

Yra 4 sodybos – 9 gyventojai (2001 m.), 11 gyventojų (2011 m.). Priklauso Viešintėlių seniūnaitijai (nuo 2009 m.). 

Nemeiriai (Niemejry) paminėti Ukmergės pavieto seniūnijų 1765 m. inventoriuje kaip Laičių seniūnijos kaimas. Jį sudarė 5 sodybos, kurios mokėjo činšo mokestį auksiniais Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui: Mykolo Jakubėno (Jakubkos) (52 auksinius), Lauryno Senvaičio (52), Juozapo Skapo (48), Valentino Uškuranio (52) ir Jokūbo Kanapecko (52).

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 59 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 175,64 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Nemeirių buvo ištremta į Sibirą 10 asmenų. Nemeirių kaimo gyventojus brolius Pečkus, besislapstančius namuose nuo karinės tarnybos, rado ir žiauriai nužudė sovietiniai kareiviai. Jų brolis mokytojas Povilas Pečkus-Žąsinas 1945–1949 m. buvo partizanas, kovėsi ir 1949 m. balandžio 27 d. žuvo Jauniaus būryje kartu su šio būrio vadu Juozu Karveliu-Klajūnu.

1949 m. kaimas kartu su Laiteliais, Šilais ir Juodviliškiu buvo sujungtas į kolūkį "Gedimino pilis", pirmuoju jo pirmininku paskirtas Pranas Ramonas. Vėliau, stambinant ūkius, 1953–1959 m. kaimas priklausė "Draugystės", pakeitus pavadinimą 1959–1978 m. – "Draugystės keliu" kolūkiui, nuo 1978 m. – "Gimtosios žemės", nuo 1989 m. – pervardintam Viešintų kolūkiui, kol 1992 m. šis ūkis iširo. Nuo 1953 m. iki 1959 m. gruodžio Nemeiriai buvo "Draugystės" kolūkio centras, nuo 1960 m. vasario 6 d. iki 1978 m. kovo 14 d. – "Draugystės keliu" kolūkio centrinė gyvenvietė. "Draugystės" kolūkio pirmininkais dirbo: 1953–1954 m. – Aleksas Kaženiauskas, 1954–1959 m. – Vladas Stašys. "Draugystės keliu" kolūkiui vadovavo pirmininkai: 1959–1965 m. – V. Stašys, 1965–1978 m. – Albinas Stukas.
 
Priklauso Viešintų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Nemeiriuose 1867 m. gimė kunigas, tikėjimo kankinys Juozapas Senvaitis, 1907 m. – ekonomistas Jonas Jokubka, 1915 m. – mokslininkas teisininkas Petras Jokubka, 1937 m. – vaistininkė Aldona Babickaitė-Gaidimauskienė.