PELYŠOS II
  Gretimos vietovės:
IGNOTIŠKIS | KIAULĖNAI | KUMPINIŠKIS | SKAISTKALNIS | SLABADA |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 15 kilometrų į šiaurę nuo Troškūnų. Ribojasi su Slabados, Kiaulėnų ir  Skaistkalnio kaimais, Kumpiniškio viensėdžiu, Kupiškio rajono Masilioniškio ir Kumpiniškio kaimais. Kaimo pietvakariniu pakraščiu teka upė Viešinta.

Yra 2 sodybos – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 42 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Pelyšų vienkiemiai – 2 sodybos, 27 gyventojai. 1930 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 4 savininkai – visi Sankauskai – turėjo 152,46 ha žemės. Pelyšų II kaime veikė buvusio Pelyšų II dvaro pieninė. 1932 m. Bronislovas Sankauskas Pelyšų II dvaro jam priklausančią dalį – 38,04 ha žemės – pardavė Aleksandrui Klimavičiui.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pelyšų II kaimo buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Ateities" kolūkį, vėliau priklausė "Šviesos", Surdegio kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Surdegio parapijai. Kapinių nebuvo.

Išlikę buvusio Pelyšų II dvaro rūmai, statyti XIX a. pabaigoje, ūkiniai pastatai – tvartas, pieninė. Ūkiniai pastatai grąžinti Sankauskų šeimai, o rūmai – Klimavičių šeimos palikuonims.