PELYŠOS (dvaras)
  Gretimos vietovės:
PAPELYŠIAI | SEDEIKIAI | ŽLIOBIŠKIAI |

2014-01-27   |   Spausdinti

Dvaras Andrioniškio seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės rytus nuo Andrioniškio. Įsikūręs prie Pelyšos upės – Šventosios dešiniojo intako. Ribojasi su Sedeikių ir Žliobiškių kaimais, Papelyšių viensėdžiu.

Dvarvietė išregistruota, jos teritorija XX a. viduryje įsiliejo į Sedeikių kaimą.

1880 m. Pelyšų dvare minima medinė Švč. Dievo Motinos koplyčia, dvarininkų Kolyškų pastatyta 1763 metais.

Mūrinis dvaras statytas apie 1880 m. 1911 m. jį iš Kolyškų įsigijo broliai Pranas ir Petras Putnos. 1923 m. dvare buvo 3 sodybos – 44 gyventojai. Pelyšų dvarą, kuris turėjo apie 150 ha žemės, valdė Pranas Putna, vėliau – jo žentas Kazimieras Vaitiekūnas. 1926 m. vykstant žemės reformai, dvaro žemės dalį P. Putna išdalino savo giminėms – Jadvygai Putnaitei, Elenai Putnaitei, Silvestrui Putnai bei Baliui Putnai.

Dvare savininkai buvo įkūrę pradžios mokyklą. 1934 m. Sedeikių pradžios mokykla buvo perkelta į Pelyšų dvarą, kur veikė iki 1970 m.

1941 m. dvaro savininkai buvo ištremti į Sibirą.

1949 m. Pelyšų dvaras buvo įjungtas į kolūkį "Pelyša", kolūkio kontora įsikūrė dvaro pastate. Nuo 1960 m. dvaras priklausė Anykščių miškų ūkio Sedeikių girininkijai. Dvaro pastate veikė girininkijos administracija, biblioteka.

Išlikę dvaro pastatai – gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai – 1990 m. buvo grąžinti Putnų šeimos palikuonims. Išlikę parko fragmentai, tvenkinių sistema.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Senosios dvaro kapinaitės, kuriose nuo XX a. vidurio nebelaidojama, sunykusios ir apžėlusios mišku, likusios tik paminklų nuoskilos ir keli nykstantys kryžiai.