PENIANKAI (Andrioniškio)
  Gretimos vietovės:
KLIMIŠKIAI | KREPŠIAGALYS | KRIVINSKAI | MAŽELIAI (Andrioniškio) | PAGOJĖ (Anykščių) | PASMODAI |

2013-12-08   |   Spausdinti

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Andrioniškio. Ribojasi su Krivinskų, Pasmodų, Maželių, Krepšiagalio ir Klimiškių kaimais, Pagojės viensėdžiu. Įsikūręs į šiaurę nuo siaurojo geležinkelio Anykščiai–Panevėžys linijos. Kaime yra krašto kelių Anykščiai–Panevėžys ir Anykščiai–Kupiškis išsišakojanti sankryža. Šiaurės vakariniu pakraščiu teka upelis Biebė – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 7 sodybos – 19 gyventojų (2001 m.), 11 gyventojų (2011 m.). Priklauso Pasmodų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. palivarke buvo 2 sodybos – 19 gyventojų. Peniankų palivarko savininkais 1926 m. buvo Jonas Žarckus ir Petras Liogė, perpus iš inžinieriaus Pranciškaus Markūno įsigiję 106,66 ha žemės. Palivarke gyveno ir viena samdinių šeima. Liogių sodyboje veikė grietinės nugriebimo punktas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Peniankų buvo ištremti į Sibirą 7 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Paryžiaus komunos" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė Andrioniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Kapinių nebuvo.