PLOTAI (Andrioniškio)
  Gretimos vietovės:
ANDRIONIŠKIS | ZABELYNĖ |

2017-06-06   |   Spausdinti

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 1 kilometro į šiaurę nuo Andrioniškio. Ribojasi su Zabelynės kaimu, Andrioniškio kaimu ir miesteliu.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Plotų kaimas, tuo metu priklausęs Viešintų apylinkei, 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 12 gyventojų.

1947 m. Plotų kaime, Juozo Kriaučiūno sodyboje, buvo įrengta pogrindinė Algimanto apygardos partizanų spaustuvė, kuri turėjo rotatorių ir dvi rašomąsias mašinėles. Šioje spaustuvėje Jurgis Urbonas-Lakštutis leido Aukštaitijos partizanų laikraštėlį "Partizanų kova". 1948 m. vasario 9 d. kaime žuvo Algimanto apygardos štabo viršininkas A. Kisielius-Sakalas, buvo sunaikinta partizanų spaustuvė.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Kalnapilis", vėliau iki 1992 m. priklausė Andrioniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Andrioniškio parapijai. Kapinių nebuvo.