PŪSČIAI
  Gretimos vietovės:
BALČIŪNIŠKIAI | MELDIŠKIAI | PRUNCIŠKIAI | SKUDAI |

2017-06-06   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 4 kilometrų į vakarus nuo Viešintų. Ribojasi su Balčiūniškių, Meldiškių, Prunciškių ir Skudų kaimais.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2000 m.), 1 gyventojas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Papilių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Pūsčių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

Kaimo vardas kildinamas nuo rusiško žodžio "pūščia" – didelis ir tankus eglynas, kuris šioje vietoje buvo pažymėtas ir XIX a. pabaigos carinės Rusijos žemėlapyje, eglynėlių buvo išlikę iki 1940 m.

Per kaimą teka Bilzgio upelis, XX a. antrojoje pusėje melioratorių ištiesintas.

Pūsčių kaimo jaunuolis Antanas Masilionis tarnavo eiliniu 1-ajame Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulke, dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose su lenkais ir 1920 m. spalio 1 d. žuvo Varėnoje. Savanoriu 1919–1921 m. tarnavo ir Jonas Masilionis (1895–?) iš Pūsčių kaimo.

1923 m. kaime buvo 13 sodybų – 58 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet kaime gyveno 33 žmonės, 7 sodybų savininkai – penkios Masilionių ir dvi Mincių šeimos – turėjo 70,77 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pūsčių buvo ištremtos į Sibirą trys šeimos: Adomo (1894–1984) ir Liudvikos (1918–2000) Masilionių su sūnumi Benediktu (g. 1941 m.), Juozas (1913–1990) ir Julija (1916–2007) Minciai bei ir Emilija Andrikonienė(1915–2000) su anyta Kotryna Andrikoniene (1871–1953), mirusia tremtyje. E. Andrikonienės vyras Kazimieras Andrikonis (1909–1991) tremties išvengė, slapstėsi, bet buvo suimtas ir 1952–1954 m. kalintas.

Apie 1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Vienybės" kolūkį, vėliau iki 1989 m. priklausė "Gimtosios žemės", nuo 1989 m. – pervardintam Viešintų kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo. Dabar Pūsčių kaimo laukus naudoja Vytauto Abraškevičiaus sėklininkystės ūkis.

1965 ir 1982 m. kaimo laukai buvo numelioruoti, sodybvietės ir miškeliai sunaikinti.

Priklauso Viešintų parapijai. Kapinių nebuvo.

Kraštotyrininkės Danutės Bumbulienės iniciatyva išleistas kraštotyros savilaidos leidinys "Pūsčių kaimo žmonės ir jų likimai" (2013 m.).

Pūsčiuose 1922 m. gimė laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Petras Masilionis-Napoleonas, 1939 m. – inžinierė ir literatė Danutė Andrikonytė-Bumbulienė.