SABALIŪNAI
  Gretimos vietovės:
KREPŠIAGALYS | KRIVINSKAI | LATAVA | MIGDOLIŠKIS | NIŪRONYS |

2021-02-07   |   Spausdinti

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Andrioniškio. Ribojasi su Migdoliškio, Latavos, Krepšiagalio ir Krivinskų kaimais, kitapus Šventosios – Niūronys. Įsikūręs dešiniajame Šventosios upės krante į vakarus nuo upės. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka Biebė – Šventosios dešinysis intakas, kaime yra šių upių santaka. Į šiaurę driekiasi Latavos miškas.

Yra 3 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Pasmodų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Sabaliūnai (Soboluny) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 20 gyventojų. 1926 m. kaimas turėjo 48,75 ha žemės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Paryžiaus komunos" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė Andrioniškio kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, apaugusios mišku, laidojimo ženklų nelikę.

Šiauriniame kaimo pakraštyje, Biebės upelio kilpoje, iškyla stati kalva, nuo XX a. pradžios vietinių gyventojų vadinama Karalienės kapu. Ji buvo apaugusi brandžiu mišku, kuris 2012 m. plynai iškirstas. Vaizdingo kraštovaizdžio vietovė nuo 2014 m. pradedama tvarkyti kaip turistų lankoma vieta, pro ją driekiasi pėsčiųjų ir dviratininkų takas, yra brasta per Biebės upelį.

Sabaliūnuose 1928 m. gimė pedagogė ir tautodailininkė Vladislava Žarskutė-Jovaišienė.