SMALINA
  Gretimos vietovės:
DUBIŠKĖS | INKŪNAI | LAŠINIAI | PAVARĖS | VERTIMAI |

2024-02-17   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 13 kilometrų į šiaurę nuo Anykščių. Ribojasi su Pavarių, Vertimų, Lašinių Inkūnų ir Dubiškių kaimais. Per kaimą teka upelis Taurožė – Šventosios kairysis intakas. Pietiniame kaimo pakraštyje yra smėlio karjeras, pietvakariniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie kelio nuo Sedeikių į šį karjerą.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.), dabar vėl jame gyvenama. Priklauso Niūronių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimas gavo tokį pavadinimą, nes jame gyvenę ūkininkai virdavo smalą (degutą) ir būdavo vadinami smalininkais (degučiais).

1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 86 gyventojai. Smalinos kaime buvo paplitęs degučiaus amatas. Kaime tuo vertėsi Vareneckai, Vėžiai, Juozas Mackevičius, Antanas Žekonis.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Smalinos buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys – 1948 m. gegužės 22 d. į Krasnojarsko kraštą išvežta Vareneckų šeima: tėvai Vincas (1905–?) ir Rozalija (1902–?) su dukra Elena (1933–2009), visi grįžo į Lietuvą 1959 m.

1950 m. kaimas buvo įjungtas į Puškino kolūkį, vėliau priklausė J. Biliūno kolūkiui, Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. buvo likviduotas.

1989 m. kaimo pietvakariniu pakraščiu buvo nutiestas naujas asfaltuotas kelias, vedęs iš Kupiškio į smėlio ir žvyro karjerą Ramuldavos girioje, Smalinos kaimo teritorijoje. Nuo XXI a. pradžios karjeras nebeeksploatuojamas.

Priklauso Inkūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Smalinoje 1922 m. gimė laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Bronius Puodžiūnas-Garsas, 1927 m. – laisvės gynėjas, partizanų rajono vadas Antanas Bagačiūnas-Dūmas, 1933 m. – tautodailininkė tapytoja, tremtinė Elena Vareneckaitė-Vilkickienė.