SPRAGUITIS
  Gretimos vietovės:
BALTENIŠKIAI | PILVIŠKIAI (Skiemonių) | STRAZDIŠKIS | VELYKŪNAI |

2020-12-06   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 15 kilometrų šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Velykūnų, Pilviškių, Balteniškių ir Strazdiškio kaimais, Utenos rajono Vaitkūnų kaimu ir Vaikutiškio viensėdžiu.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Spraguičio kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Pilviškių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Spraguičio kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1940 m. Spraguičio kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 44,64 ha žemės, visi gyventojai buvo Karosai.

Iki XX a. vidurio Spraguitis buvo Utenos apskrities Leliūnų valsčiaus kaimas. 1950 m. birželio 20 d. suformavus Anykščių rajoną, kaimas pateko į jo teritoriją. 1950–1954 m. Spraguitis priklausė Velykūnų apylinkei, 1954–1971 m. – Trumbatiškio apylinkei, 1971–1973 m. – Rubikių apylinkei, 1973–1976 m. – Debeikių apylinkei, nuo 1976 m. – Skiemonių apylinkei.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo. Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio kaime nuolatinių gyventojų neliko.

Priklausė Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Spraguityje 1890 m. gimė kompozitorius ir chorvedys Juozas Karosas, 1896 m. – literatas poetas Vytautas Karosas.

Spraguičio kaime, tarp Leliūnų-Gaidamiškių ir Leliūnų-Trumbatiškio kelių, yra paminklinė vieta Juozo ir Vytauto Karosų gimtoji sodyba. Išlikę pirkios pamatai ir sodybos medžiai. Sodybos pastatai (dviejų galų pirkia, svirnas, tvartas ir kluonas) 1981 m. buvo nugriauti. 1990 m. liepos mėnesį sodybos pietrytinėje dalyje buvo pastatytas paminklas – grubiai tašytas akmuo. Priekinės plokštumos viršuje iškalti J. Karoso harmonizuotos lietuvių liaudies dainos "Vai žydėk žydėk, balta obelėle" vienos eilutės natos ir žodžiai, apačioje – įrašas: "Čia buvusiame Spraguičio vienkiemyje 1890 m. liepos 16 d. gimė lietuvių kompozitorius ir dirigentas Juozas Karosas".

Tėviškėje gyventus metus, artimuosius ir apylinkės žmones J. Karosas aprašė atsiminimų knygoje "Nueitas kelias" (1976 m.).

Spraguičio kaimas įamžintas meniniu akcentu Mačionių kaimo bendruomenės Mačionyse įrengtame Išnykusių kaimų atminties parke (2020 m.).