ŠERELINĖ
  Gretimos vietovės:
MŪRAI | UŽUNVĖŽIAI | VERBUVKA |

2013-11-22   |   Spausdinti

Viensėdis Kurklių seniūnijoje už 10 kilometrų į rytus nuo Kurklių. Ribojasi su Mūrų, Verbuvkos, Užunvėžių kaimais. Šiauriniu viensėdžio pakraščiu teka upelis Nevėža – Virintos dešinysis intakas.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2001 m.), viensėdis likęs negyvenamas (2011 m.). Priklauso Kurklių II seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 15 gyventojų, turėjo 18 ha žemės. 1928 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius. Šerelinės kaime buvo malūnas, kurį 1928 m. nupirko iš JAV sugrįžęs Jurgis Puodžiūnas. Iki Antrojo pasaulinio karo Šerelinės kaimas turėjo 21,1 ha žemės.

Po karo iš Šerelinės buvo ištremta į Sibirą 1 šeima. 1950 m. spalio 25 d. MVD kareivių dvi kuopos apsupo penkis partizanus slėptuvėje, įrengtoje netoli Šerelinės malūno. Kareiviai slėptuvę susprogdino, žuvo visi penki Vaclovo Morkūno-Žento (1920–1950) būrio partizanai, tarp jų ir būrio vadas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Žvaigždė", vėliau priklausė "Tiesos", "Nevėžio" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Užunvėžių parapijai. Kapinių nebuvo.