TERPEŽERIAI
  Gretimos vietovės:
MAČIONYS | MAŽEIKIŠKIS |

2016-03-23   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 11 kilometrų į šiaurę nuo Skiemonių. Įsikūręs pusiasalyje ir sąsiauryje tarp Rubikių, Dusyno bei Mušėjaus ežerų. Ribojasi su Mačionių ir Mažeikiškio kaimais. Kaimą kerta Burbiškio–Mačionių vieškelis.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2000 m.), liko negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Terpežeriai (Zascianek między jeziorami) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 20 gyventojų. 1939 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 72,64 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Terpežerių buvo ištremtas į Sibirą 1 asmuo.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Tiesos" kolūkį, vėliau priklausė M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Kraštotyrininkas Jonas Sriubas parengė ir išleido kraštotyros savilaidos leidinį "Terpežeriai : kaimas prie Rubikių ežero" (2016 m.).

Terpežeriuose 1939 m. gimė agronomas ir žemės ūkio veiklos organizatorius Algirdas Pranciškus Jucys, 1951 m. – ekonomistas ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnas Stasys Jucius.