VAIŠVILIŠKIAI (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
ANTEŽERIS | DESIUŠKIAI | KAVOLIŠKIS | MAIGIAI | NAGURKIŠKIAI |

2018-10-20   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Antežerio, Nagurkiškio, Kavoliškio, Desiuškių ir Maigių kaimais. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Nevėžos ežero. Kaimą kerta Anykščių–Kurklių II kaimo kelias.

Yra 5 sodybos – 11 gyventojų (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 8 sodybos – 50 gyventojų. 1935 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 64 ha žemės. Iš 8 savininkų septyni buvo Palubinskai.

1927 m. pradėjo veikti Vaišviliškių pradžios mokykla, patalpas jai nuomojo Antanas Baniūnas. 1927–1930 m. su I–III skyriais dirbo vedėjas Antanas Kryžanauskas, 1930 m. – ir mokytoja Juzė Vaičytė-Pūslienė. 1930 m. vasarą Vaišviliškių pradžios mokykla pertvarkyta į Storių pradinės mokyklos atskirą komplektą, kuris veikė išnuomotose patalpose. Šiame komplekte dirbo mokytojai: 1932–1934 m. – Ksavera Vėbraitė, nuo 1934 m. – Veronika Glebavičiūtė, 1937–1940 m. – Antanas Karanauskas.

Po Antrojo pasaulinio karo 1951–1954 m. veikė Kiškelių pradinės mokyklos Vaišviliškių komplektas, jame dirbo mokytojai: 1951 m. rugsėjį–spalį iki tremties – A. Karanauskas, 1951–1954 m. – Bronė Vitkūnaitė-Ramanauskienė. Pertvarkius komplektą į savarankišką mokyklą, joje dirbo mokytojai: 1954–1960 m. – vedėja B. Vitkūnaitė-Ramanauskienė, 1960–1966 m. – vedėja Vitalija Palubinskaitė-Kuktienė-Jasiūnienė, 1963–1974 m. – vedėja ir mokytoja Vitalija Simonaitienė, 1970–1971 m. – vedėja  Aldona Daugilytė. Vaišviliškių pradinė mokykla veikė iki 1974 m., kol buvo uždaryta, nelikus vaikų. Mokyklos pastatas XX a. pabaigoje sudegė ir sunyko.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Laisvės spindulio" kolūkį, vėliau priklausė Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Anykščių parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos Koplyčkalniu, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Vaišviliškiuose 1907 m. gimė mokslininkas agronomas Vladas Baniūnas.