VERTIMAI
  Gretimos vietovės:
BERŽONIŠKIS | DUBIŠKĖS | LAŠINIAI | SMALINA |

2013-11-28   |   Spausdinti

Vieta žemėlapyje

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės rytus nuo Andrioniškio. Ribojasi su Lašinių, Dubiškių, Smalinos ir Beržoniškio kaimais. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka upelis Taurožė, pietiniu – Beržuona, abu – kairieji Šventosios intakai. Kaimą kerta kelias, vedantis nuo Sedeikių į smėlio karjerą.

Yra 5 sodybos – 6 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Sedeikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 40 gyventojų.

1932–1933 m. veikė vieno komplekto Vertimų pradinė mokykla, įsikūrusi išnuomotose patalpose. Mokytoja dirbo Ona Gražytė. 1937–1938 m. mokytoju dirbo Pranas Bakšys, pakeitęs O. Gražytę. 1939–1940 m. Vertimų pradžios mokykla turėjo 2 komplektus: Vertimų ir Pavarių kaimuose. Vertimuose dirbo mokytojas Jonas Urbelis, Pavarių komplektas buvo laikinai uždarytas, tuomet mokėsi 43 moksleiviai. Vertimų pradinė mokykla veikė iki 1975 m.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vertimų buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Liepos 21-osios" kolūkį, vėliau priklausė J. Biliūno kolūkiui, Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. buvo likviduotas.

1989 m. per kaimą buvo nutiestas naujas asfaltuotas kelias, vedęs iš Kupiškio į smėlio-žvyro karjerą Ramuldavos girioje. XXI a. pradžioje baigus karjero eksploatavimą, dabar kelias likęs mažiau naudojamas.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Kapinių nebuvo.

Vertimuose gimė laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Juozas Banys-Šūvis, 1935 m. – agronomas, politikas Bronius Pilkauskas.