ZAGAJAI
  Gretimos vietovės:
DOMEIKIAI | PAGOJĖ II (Kavarsko) | RIKLIKAI |

2012-01-14   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 7 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pagojės, Riklikų, Domeikių kaimais, buvusiu Staškūniškio dvaru.

Negyvenamas, išregistruotas kaimas (2001 m.).

XIX a. Zagajų kaimas priklausė Tadui Buikai. 1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 52 gyventojai. 1927 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 27,29 ha žemės. 1923 m. Zagajų (Ježuvkos) palivarke buvo 1 sodyba – 20 gyventojų. 1926 m. buvo vykdoma Zagajų palivarko žemės parceliacija, tuomet palivarkui priklausė 187,34 ha žemės. 1947 m. kaime buvo 12 sodybų.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Zagajų buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Naujas kelias", vėliau iki 1989 m. priklausė Staškūniškio tarybiniam ūkiui, 1989-1992 m. – Svirnų kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.