AKNYSČIAI
  Gretimos vietovės:
ANTUPIAI | DANIŠIŪNAI | KUPRIAI (Svėdasų) | LELIŪNAI | MIKNIŪNAI | RUKŠIŠKIAI | STERKIŠKIS |

2013-10-28   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurę nuo Debeikių. Ribojasi su Danišiūnų, Kuprių, Antupių, Sterkiškio, Leliūnų, Mikniūnų ir Rukšiškių kaimais. Vakariniu kaimo pakraščiu kaimą teka upė Aknysta – kairysis Šventosios intakas, šiauriniu kaimas glaudžiasi prie Šventosios.

Yra 14 sodybų – 44 gyventojai (2001 m.), 33 gyventojai (2011 m.). Priklauso Leliūnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo upės vardo Aknysta (ilgis – 18 km, baseino plotas – 94 kv. km, vidutinis debitas – 0,87 kub. m per sekundę).  

1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 94 gyventojai. 1930 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 197,99 ha žemės. 7 sodybų gyventojai buvo Rožanskai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Aknysčių buvo ištremtos į Sibirą 2 šeimos.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Anykščių apskrities Debeikių valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Aknysčių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Leliūnų apylinkės, o nuo 1963 m. sausio 12 d. – prie Debeikių apylinkės.

1949 m. kovo 31 d. kaime buvo sukurtas kolūkis "Auksinė varpa", 1951–1954 m. jis buvo stambinamas, prijungiant mažesnius ūkius. Nuo 1954 m. Aknysčiai priklausė "Už taiką" kolūkiui, kol šis 1991 m. iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Ties Aknysčių kaimu, Aknystos dešiniajame krante, yra atodanga su devono periodo smulkiu pilkai žalsvos spalvos smėliu, kuris susiklostė prieš 350–400 milijonų metų.

Aknysčiuose 1898 m. gimė laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius Jonas Niaura, 1914 m. – inžinierius chemikas technologas Vytautas Šukys.