ŽIOGAI
  Gretimos vietovės:
DOMEIKIAI | RIKLIKAI |

2013-11-20   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojosi su Riklikų ir Domeikių kaimais.

Negyvenamas, išregistruotas kaimas (2001 m.), jo teritorija įtraukta į Domeikių kaimą.

Po Antrojo pasaulinio karo kaimas buvo įjungtas į Staškūniškio tarybinį ūkį, paskui 1989–1992 m. priklausė Svirnų kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Vidiškių (Ukmergės r.) parapijai. Kapinių nebuvo.

Archeologijos paminklas Svirnų (Žiogų) piliakalnis yra apie 0,3 km į šiaurės rytus nuo kaimo sodybų, apie 0,1 km į vakarus nuo kelio Kavarskas–Ukmergė, Šventosios dešiniojo kranto viršutinės terasos daubų suformuotame atragyje. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu ar II tūkstantmečio pradžia. Jo aikštelė beveik keturkampė, pailga iš rytų į vakarus, 55 metrų ilgio ir 28 metrų pločio, žemesniu Rytiniu galu. Jos vakariniame gale supiltas 1,5 metro aukščio ir 15 metrų pločio pylimas, kurio 3,5 metro aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 10 metrų pločio ir 0,8 metro gylio griovį. Šlaitai statūs, iki 20 metrų aukščio. Piliakalnis apardytas ant pylimo statant trianguliacijos bokštelį, artas, dabar dirvonuoja. Piliakalnis 2010 m. sutvarkytas, paženklintas, įrengta jo lankymo infrastruktūra.

Į rytus ir į vakarus nuo piliakalnio 2,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje buvo rasta sidabrinių papuošalų likučių.