JERZUVKA
  Gretimos vietovės:
GIRELĖ (Kavarsko) | JASONYS II | KAVARSKO viensėdis | MAJOKAI |

2013-11-18   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 4 kilometrų į vakarus nuo Kavarsko. Įsikūręs prie kelio Kavarskas–Budriai. Ribojasi su Kavarsko viensėdžiu, Girelės, Majokų ir Jasonių II kaimais.

Yra 2 sodybos – 3 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kavarsko kaimo seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Prisimenamas ir senasis kaimo pavadinimas – Naujasodis. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą kaime buvo karčiama. Pasakojama, kad nuo jos savininko vardo ar pavardės Pirmojo pasaulinio karo metu kaimas ir buvo pradėtas vadinti Jerzuvka. Nepriklausomoje Lietuvoje kaimas vadintas ir Jerzuvka, bet dažniau Naujasodžiu. Kaime buvo 5 sodybos. 

Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai kaimą vėl vadino Jerzuvka, ir tas pavadinimas liko iki šiol.

Nuo 1949 m. kaimas priklausė kolūkiui "Pirmieji žingsniai", vėliau – "Nugalėtojo" kolūkiui, paskui iki 1991 m. – "Atžalyno" kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.