DABUŽĖLIAI
  Gretimos vietovės:
DABUŽIAI | JANUŠEVKA | SIRVYDAI |

2019-07-23   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Sirvydų ir Januševkos kaimais, buvusiu Dabužių dvaru ir Dabužių mišku.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Dabužėlių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, kaimo teritorija prijungta prie Dabužių I kaimo. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Dabužėlių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

XVIII a. minimas Dabužėlių dvaras ir jo savininkas Juozas Sesickas. XVIII a. pabaigoje ar XIX a. pradžioje J. Sesickas pasiskolino iš Juozapo Sorokos 5 tūkst. carinės Rusijos rublių, įkeisdamas Dabužėlių dvarą. Negrąžinus skolos, Dabužėlius perėmė J. Soroka ir nuo 1804 m. birželio 11 d. faktiškai juos valdė. 1827 m. kovo 23 d. buvo įforminta Dabužėlių dvaro pirkimo-pardavimo sutartis, visiškai įteisinusi šį dvarą kaip J. Sorokos nuosavybę. Jo palikuonys valdė Dabužėlius iki pat XX a. pradžios dvarų parceliacijos.

1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 31 gyventojas, gyveno Griciūnų, dvi Vildžiūnų, Paškevičių, Bonkų ir Griškų šeimos. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Paryžiaus komunos", Dabužių, "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo. XX a. 7-ajame dešimtmetyje kaimo teritorija buvo melioruojama, visos sodybos sunaikintos, o gyventojai iškelti, kaimo teritorija paversta dirbamais laukais.

Priklausė Dabužių parapijai. Kapinių nebuvo.

Dabužėliuose 1924 m. gimė mokslininkas geologas ir geografas Juozas Paškevičius, jis užrašė prisiminimus apie gimtuosius Dabužėlius, jie išspausdinti jo knygoje "Gyvenimo ir mokslo vingiuose" (2010 m.).