Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
DAUMANTAI
2013-11-24

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kavarsko. Ribojasi su Purvelių ir Šeštokiškių kaimais. Įsikūręs dešiniajame Šventosios upės krante į vakarus nuo upės, kitapus Šventosios – Pavirinčių miškas.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2000 m.), kaimas liko negyvenamas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Zaviesiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1755 m. Pienionių dvaro inventoriuose minima, jog dvarui priklauso Daumantų kaimas. 1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 44 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 196,94 ha žemės.

1949 m. liepos 21 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Išmėgintas kelias", vėliau priklausė "Laisvės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Lietuvos ir Baltijos šalių kvartero stratigrafinėje schemoje 1977 m. buvo išskirta Daumantų storymė, į kurią buvo sujungtos Daumantų priešledyninės epochos nuosėdos. Daumantų geologinius sluoksnius išskyrė ir taip 1961 m. pavadino Vytautas Gudelis. Ši epocha apima šaltėjančio klimato laikotarpį eopleistocene, maždaug prieš 1,8–0,8 mln. metų. Daumantų epochos ežerinių ir upinių nuosėdų (kvarco smėlių, aleuritų su organinių medžiagų priemaiša) rasta Daumantų, Gylių ir kitose Šventosios atodangose, Šventosios intakų Šlavės, Aknystos atodangose. Nuosėdų sluoksnio storis apie 20 metrų, matomas stratotipiniame pjūvyje ties Daumantais.

Geologijos paminklas Daumantų atodanga yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas (nuo 2013 m., identifikavimo kodas 03101000200480), jos plotas 1, 56 hektaro.