Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
DILIAI
2022-06-06

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 12 kilometrų į rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Kiaušų, Grubų, Pagubrio, Elmiškio ir Šiaulių kaimais. Rytiniu pakraščiu teka upelis Strėlupys – kairysis Elmės intakas.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Rubikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Dilių II kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

Kaimo pavadinimas kilęs nuo pavardės Dilys, gana dažnai vadinamas ir Grubų kaimu.

1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 28 gyventojai. 1932 m., kuriantis Burbiškio parapijai, minimas ir Dilių kaimas, turintis 5 kiemus, iš kurių dviejuose gyveno Diliai. 1934 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 121,69 ha žemės padalinta 8 savininkams.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dilių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. rugpjūčio 18 d. kaimas kartu su Rukšių ir Pagubrio kaimais buvo įjungtas į kolūkį "Žaliakalnis", pirmuoju jo pirmininku dirbo Pranas Savickas. Nuo 1950 m. rugpjūčio 18 d. jis priklausė "Pavasario" kolūkiui, nuo 1951 m. spalio 21 d. – "Pergalės" kolūkiui. 1972 m. kovo 22 d. kaimas pateko į "Anykščių šilelio" kolūkį ir jam priklausė iki 1992 m., kol kolūkis iširo.

Priklausė Anykščių parapijai, nuo 1933 m. – Burbiškio parapijai. Kapinių nebuvo.

Senieji kaimo gyventojai mena, jog prie Kulbio raisto Diliūtei buvo pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija. Vėliau toje vietoje gyventojai pastatė 5 kryžius.