Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
FERDINANTAVA
2018-10-30

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Svirnų I ir Svirnų II kaimais, kitapus Šventosios – Albitiškių kaimas. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Ukmergė. Rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Šventosios upės.

Yra 3 sodybos – 2 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Svirnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1828 m. minima Ferdinantavos koplyčia, prie kurios gyvenęs kunigas Juozas Budkevičius, vėliau koplyčia minima nuo 1852 iki 1908 m., paskui tikriausiai sunyko. 1920 m. buvo 4 sodybos – 29 gyventojai. 1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 40 gyventojų. Ferdinantavos kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. 1928 m. Ferdinantavos palivarko savininkas buvo A. Zabiela.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Ferdinantavos buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Gegužės 1-osios" kolūkį, vėliau iki 1989 m. priklausė Staškūniškio tarybiniam ūkiui, 1989–1992 m. – Svirnų kolūkiui, kol šis ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, likę akmenų tvoros fragmentai, vienas antkapinis paminklas. Kapinių vieta paženklinta mediniu ženklu su įrašu.