Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
GRIČIAI
2022-06-30

Kaimas Traupio seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės rytus nuo Traupio. Ribojosi su Gudžiupio ir Rezgių kaimais, Papartynės viensėdžiu. Per kaimą teka upė Nevėžis.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Gryčių vienkiemis 1970 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

Tarpukaryje kaimas buvo vadinamas Gryčiais, jame buvo 3 sodybos – gyveno brolių Stalnionių šeimos, turėjo apie 80 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo Gričiuose 1946 m. vavasio 4 d. buvo suimtas ir įkalintas Komijos lageriuose Viktoras Stalnionis (1921–?), vėliau iš Gričių buvo ištremta į Sibirą jo 3 asmenų šeima – 1948 m. gegužės 22 d. į Manos rajoną (Krasnojarsko kraštas, Rusija) išvežta Vanda Stalnionienė (1923–?) su vaikais Kaziu Stalnioniu (g. 1943 m.) ir Vaclova Stalnionyte (g. 1945 m.).

Apie 1950 m. kaimas buvo įjungtas į "Nevėžio" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis iširo.

Nuo 1948 m. gretimame Papartynės viensėdyje buvo įsteigta ir veikė Gričių pradinė mokykla, kol 1953 m. ji buvo uždaryta. Tai pirmoji XX a. II pusėje uždaryta Anykščių krašto mokykla.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.