Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
GUDŽIUPIS
2019-07-21

Kaimas Traupio seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurės rytus nuo Traupio. Ribojasi su Pusbačkių,  Žerkiškių, Nevėžninkų, Smėlynės, Mackeliškių ir Surdaugių kaimais, Gričių ir Papartynės viensėdžiais.

Yra 1 sodyba – 3 gyventojai (2001 m.), vėliau kaimas vėl liko negyvenamas (2011 m.). Gudžiupio kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Surdaugių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Gudžiupio kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 39 gyventojai, 192 ha žemės. 1923 m. taip pat minimas Gudžiupio II vienkiemis – 1 sodyba, 3 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gudžiupio buvo ištremtos į Sibirą 2 šeimos.

1950 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nevėžis", vėliau priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.