Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ANULYNAS
2013-11-27

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 3 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Narbutų, Maželių, Janušavos ir Dauginčių kaimais.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. Anulyno palivarke buvo 1 sodyba – 11 gyventojų. 1925 m. buvo vykdoma Anulyno palivarko žemių parceliacija. Juozapas Siesickis Anulyno ir Kernagiškių palivarkuose valdė 132,45 ha žemės.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Pergalės", "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Anulyno viensėdyje nuo XX a. vidurio įsikūrusi ir dirba Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijos administracija. 1947–1958 m. veikė Utenos miškų ūkio Kavarsko blokas, 1958 m. įsteigta Anykščių miškų ūkio Kavarsko girininkija netrukus perduota Ukmergės miškų ūkiui, o nuo 1962 m. iki šiol vėl priklauso Anykščių miškų ūkiui, miškų urėdijai. 1966–1976 m. nuo Kavarsko girininkijos buvo atskirta ir veikė Dabužių girininkija, 1976–1994 m. abi girininkijos buvo sujungtos ir vadintos Dabužių vardu, nuo 1994 m. iki šiol ji vėl veikia kaip Kavarsko girininkija. Kavarsko girininkais dirbo: 1952–1958 m. – Pranas Ivickas, 1958–1978 m. – Juozas Balčius, 1978–2009 m. – Romaldas Račys, nuo 2010 m. – Valdas Juodviršis. 

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.