Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
MAŽELIAI (Kavarsko)
2023-02-20

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Pakalnių, Sodeliškių, Janušavos, Naujokų, Narbutų ir Ignotiškio kaimais, Anulyno ir Kernagiškių viensėdžiais. Per kaimą teka upelės Šunykšta ir Lašiša – Šventosios dešinieji intakai. Įsikūręs prie Kavarsko-Raguvos kelio. Šiauriniu pakraščiu remiasi į Kernagiškių mišką.

Yra 57 sodybos – 113 gyventojų (2001 m.), 76 gyventojai (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Maželiuose yra Kaimynų, Miškų ir Panevėžio gatvės.

XIX a. pab. kaimas priklausė Pienionių dvarui. XIX a. pabaigoje šio kaimo ūkininko Maželio sodyboje dirbo daraktorius, kuris slapčia mokė vaikus lietuviškai.

1923 m. kaime buvo 47 sodybos – 231 gyventojas. 1934 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 384,01 ha žemės.

Kaime veikė Pavasarininkų bei Angelaičių draugijos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Maželių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Pažangos" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė "Gintaro" kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Maželiuose 1890 m. gimė pedagogas ir politinis kalinys Kazys Šablevičius, 1950 m. – valstybės tarnautojas Rimantas Bilinskas, 1955 m. – vaistininkas verslininkas Rimantas Žemaitis.