Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
BEČERNINKAI
2022-06-28

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Ribojasi su Skamarokų, Juostininkų, Mileikiškių, Laukagalėlių kaimais, į pietvakarius nuo kaimo yra Juostininkų miškas. Per kaimą teka upelis Juosta – Nevėžio dešinysis intakas.

Yra 5 sodybos – 16 gyventojų (2001 m.), 6 gyventojai (2011 m.). Priklauso Vaidlonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Bečerninkai minimi 1610 m. Raguvos dvaro inventoriuje kaip šešių su puse valakų kaimas, turintis dar pusantro neapgyvendinto išnuomoto valako. Kaime tuo metu buvo 9 sodybos, jose su šeimomis gyveno: Kasparas Janavičius, Simantas Janavičius, Jurgis Vaitiekūnas, Stanislovas Skierelis, Matulis Vaitiekūnas, Motiejus Blauzdys, Stasys Užkurys, Mikalojus Povilonis ir Stasys Pusdienis.

1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių dvarų, kaimelių generaliniame rejestre irgi minimas Bečerninkų kaimas, turintis 12 valstiečių kiemų bei karčemą, priklausantis Upytės pavieto maršalkai ponui Straševičiui. 1923 m. kaime buvo 21 sodyba – 123 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Bečerninkų vienkiemiai – 3 sodybos, 11 gyventojų. 1939 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 290,14 ha žemės.

1919 m. ėmė veikti Bečerninkų pradinė mokykla, su I–II skyriais dirbo mokytoja Ona Guvaitė. 1920–1921 m. mokykla neveikė, nes nebuvo mokytojos. Kitais mokslo metais mokykla įsikūrė Pranės Malickienės išnuomotuose namuose, mokytoja buvo paskirta Valerija Grigaliūnaitė, tuomet mokėsi 53 vaikai. 1922–1924 m. mokykla veikė nuomojamose patalpose, su I–III skyrių vaikais dirbo vienas kitą keitusios mokytojos Ona Šaulinskaitė, Teklė Daubarytė. 1927–1928 m. Bečerninkų pradinė mokykla buvo perkelta į Tešliūnų kaimą.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Bečerninkų buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. vasario 24 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Artojas", vėliau priklausė "Pirmūno", K. Štaro, Vaidlonių kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Bečerninkų kaimo ir gretimose teritorijose UAB "Troškūnų vėjas" 2022 m. pradėjo rengtis vėjo jėgainių parko statyboms.

Priklauso Troškūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, likęs antkapinis paminklas su data "1884 m.".

Bečerninkuose 1898 m. gimė žurnalistas, visuomeninkas Jonas Dagelis, 1911 m. – dainininkė Veronika Dagelytė-Valatkienė, 1928 m. – miškininkas inžinierius Albertas Karvelis, 1948 m. – ekonomistė finansininkė Bronislava Terminskaitė-Šostuchienė, 1949 m. – inžinierius ir politikas Antanas Terminskas, 1958 m. – inžinierius hidrotechnikas Vytautas Bernadišius.