Julijonas Kęstutis MALINAUSKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1936-06-24
Gimimo vietovė: Viešintos (Anykščių r.) »

Trumpai:
Literatas poetas, prozininkas, publicistas, visuomenininkas

2019-05-24   |   Spausdinti

Tėvai: ? Malinauskas ir Apolonija Jurkštaitė-Malinauskienė (1918–2005). Dėdė (motinos brolis) Povilas Jurkštas (1919–2006) – kraštotyrininkas ir muziejininkas.

Mokėsi Viešintų pradinėje mokykloje, 1954 m. baigė Viešintų vidurinę mokyklą 1-ojoje jos laidoje. Mokykliniais metais aktyviai sportavo – žaidė krepšinį, apie 1950–1954 m. buvo Viešintų moksleivių krepšininkų rinktinės "Žaibas" kapitonas, su šia komanda keletą metų tapo Troškūnų rajono čempionu, laimėjo antrąją vietą Panevėžio zonoje (1951 m.). 

J. K. Malinauskas gyvena Kėdainiuose ir dirbo vadybinį darbą Kėdainių pramonės įmonėse, kol išėjo į pensiją.

Vyresniame amžiuje jis ėmėsi grožinės kūrybos – debiutavo šimto eilėraščių rinkiniu "Su atgimstančia Lietuva", skirtu Baltijos kelio 10-mečiui, paskui tęsė poetinę liniją rinkiniu, skirtu Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui.

Jo kūrybai būdingos patriotinės idėjos, vaizdingai atskleidžiami senojo Lietuvos kaimo vaizdai ir Lietuvos Atgimimo laikotarpis. Eiliavimas tiesus ir taiklus, mažai lyrizmo, daugiau griežtos ir bekompromisės minties bei logiškų minčių. Jo prozoje glaudžiai persipina asmeninės patirties, istorijos ir dabarties vaizdai, akcentuojama neišvengiam gėrio pergalė prieš blogį.

J. K. Malinauskas yra Lietuvos šaulių sąjungos Kėdainių Povilo Lukšio 5-osios šaulių kuopos šaulys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, Kėdainių literatų klubo "Varsna" narys.

J. K. Malinauskas parašė ir išleido knygas:

1999 m. – "Su atgimstančia Lietuva" (eilėraščiai).

2000 m. – "Su laiku ir viltimi" (eilėraščiai), "Basta : pasakojimai apie žmones, gyvenusius tarp didelių istorinių lūžių mūsų krašte ir svetur XX a. pirmojoje pusėje" (proza).

2001 m. – "Amžiaus pragare : neišgalvoti pasakojimai apie XX a. Lietuvoje gyvenusius žmones" (proza).

2002 m. – "Išnešiotoji ašara" (proza).

2004 m. – "Pavijęs bėgančią meilę" (romanas).

2006 m. – "Išpurvinti genai" (romanas).

2007 m. – "Įstrigę laiko akivaruose" (romanas), "Savos saulės spindesys" (eilėraščiai), "Pažiūrėk" (eilėraščiai).

2008 m. – "Velnio sėkla" (romanas su politiniais intarpais, eilėraščiai),

2009 m. – "Kraujas, šaukiantis aistras" (romanas ir eilėraščiai).

2010 m. – "Per erškėčius į dilgėles" (publicistika, eilėraščiai).

2011 m. – "Apsvaiginti kedrų sula" (proza, eilėraščiai).

2012 m. – "Moters žabangose" (prozos rinktinė).

2014 m. – "Užgaulus pirštų derinys" (romanas-detektyvas, apsakymai).

Jo kūryba taip pat buvo publikuota Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos kolektyviniuose kūrybos leidiniuose: poezijos antologijose "Veidu į Tėvynę" (2003 m.) ir "Švenčiausias vardas" (2008 m.), prozos antologijoje "Vyšnios kauliukas" (2004 m.), poezijos vaikams antologijoje "Pavasario ženklai" (2005 m.), poezijos ir prozos almanache "Kaimo rašytojas" (2006 m.), poezijos ir prozos antologijose "Iš duonos pateka saulė" (2008 m.), "Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas" (2009 m.), "Portretai" (2009 m.), "Laiko pašvaistės" (2010 m.), "Du dešimtmečiai" (2012 m.), kūrybos apie kaimą rinkiniuose "Vagos" (2008 m.), "Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas" (2010 m.).

Jo eilėraščiai spausdinti Kėdainių literatų klubo "Varsna" poezijos rinkinyje "Dedikacijos Kėdainių kraštui" (2008 m.), kūryba publikuota poezijos ir prozos antologijoje, skirtoje Maironio 150-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms, "Graži tu, mano brangi Tėvyne" (2012 m.), poezijos ir prozos antologijoje, skirtoje 1863–1864 metų sukilimui ir knygnešių gadynei pažymėti, "Kai mūsų knygnešių keliai..." (2013 m.), poezijos ir prozos antologijoje, skirtoje Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukakčiai paminėti, "Jau saulelė..." (2014 m.).

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos valdyba J. K. Malinauskui už literatūrinę veiklą suteikė kultūros šviesuolio vardą (2008 m.).

Laisvalaikiu kaupia muziejinę sendaikčių kolekciją, yra numizmatas ir filatelistas.

Vedęs, žmona Vida Malinauskienė – visuomenininkė, šaulė.