Bronius JUŠKA
  Gimimo data: 1909-11-06
Gimimo vietovė: Aščiagalių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Pedagogas istorijos ir matematikos mokytojas, vadovas

2016-02-18   |   Spausdinti

Mokėsi Karsakiškio (Panevėžio r.) pradžios mokykloje, 1930 m. baigė Panevėžio valstybinę berniukų gimnaziją. 1930–1936 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete Filosofijos skyriuje, kur studijavo visuotinę ir Lietuvos istoriją bei sociologiją, parengė baigiamąjį darbą "Kardinolas kunigaikštis Jurgis Radvila" ir įgijo istoriko išsilavinimą. Jaunystėje jis buvo ateitininkas, studijuodamas priklausė Vytauto klubui.

1936–1940 m. B. Juška dirbo Kauno Jėzuitų gimnazijoje istorijos mokytoju, taip pat buvo Kauno darbo rūmų privačios suaugusiųjų gimnazijos istorijos mokytojas.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais uždarius Jėzuitų gimnaziją, 1940–1943 m. B. Juška gyveno ir dirbo Anykščiuose. 1940–1941 m. jis buvo Anykščių progimnazijos istorijos mokytojas, o 1941–1943 m. – Anykščių progimnazijos direktorius.

B. Juška Anykščiuose pasižymėjo asmeniniu tvarkingumu ir didele erudicija, laisvai skaitė lenkų, rusų, vokiečių ir lotynų kalbomis, taip pat turėjo gražų balsą – dainavo tenoru. Amžininkų liudijimu, kaip administratorius tvarkytis Anykščių progimnazijoje jis neįstengė, konfliktavo ir su mokytojais, ir su mokiniais, skųsdamas jų jaunatvišką elgesį. 1943 m. pradžioje po patikrinimo už tai atleistas iš direktoriaus pareigų, B. Juška išvyko iš Anykščių.

1943–1944 m. jis dirbo Šeduvos (Radviliškio r.) progimnazijoje istorijos mokytoju, 1944–1948 m. buvo istorijos mokytojas Panevėžio ir Kauno mokyklose.

Atsisakęs mokyti vaikus suklastotos sovietinės istorijos 1948 m. B. Juška persikvalifikavo ir 1948–1965 m. dirbo matematikos mokytoju Belvederio (Jurbarko r.) pienininkystės technikume, Kriukų (Joniškio r.), Keturvalakių (Vilkaviškio r.) mokyklose. 1965 m. grįžęs į Kauną, 1965–1969 m. buvo Kauno 7-osios (Šančių) vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, kol išėjo į pensiją.

Laisvalaikiu mėgo meno saviveiklą, režisuodavo spektaklius ir pats juose vaidindavo, domėjosi liaudies medicina ir gėlininkyste.

Mirė 1982 m. rugsėjo 15 d. Kaune. Palaidotas gimtinėje Bygailių (Panevėžio r.) kapinėse giminės kape.