Stasys STONKUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1906-04-19
Gimimo vietovė: Notėnų k. (Skuodo r.)

Trumpai:
Pedagogas, visuomenininkas, literatas

2015-01-13   |   Spausdinti

Baigė Plungės gimnaziją. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete lituanistiką. Studijuodamas uždarbiavo, piešdamas iškabas Kauno parduotuvėms, rašydamas į spaudą beletristinius vaizdelius ir literatūrines apžvalgas.

Baigęs studijas, S. Stonkus liko Kaune ir dirbo Spaudos fonde bibliotekininku.

1941–1949 m. jis gyveno ir dirbo Anykščiuose, buvo įsikūręs Antano Žukausko-Vienuolio namuose, kur tuo metu nuomojosi būstą jauni Anykščių pedagogai.

1941–1947 m. jis buvo Anykščių progimnazijos, gimnazijos mokytojas, 1947–1948 m. dirbo gimnazijos direktoriumi. 1943 m. vasarą kartu su kitais pedagogais direktoriaus Rapolo Šaltenio nurodymu jis egzaminavo Antaną Slučką-Šarūną, kad šis galėtų eksternu baigti gimnaziją ir studijuoti universitete, užtarė egzaminuojamąjį.

Už tai pokario metais S. Stonkus sulaukė šio partizanų vado paramos, buvo atleistas nuo privalomojo partizanų pogrindžio rėmimo. Tačiau dėl tokio išskirtinio palankumo jis buvo sovietinės valdžios įtartas ryšiais su pogrindžio dalyviais, sekamas. Nepakęsdamas persekiojimų, 1949 m. vasarą jis atsisakė mokytojo darbo ir savo iniciatyva išsikėlė iš Anykščių.

Nuo 1949 m. iki gyvenimo pabaigos S. Stonkus gyveno Biržuose.

Nuo 1949 m. jis dirbo Biržų 1-ojoje (dabar – "Atžalyno") vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, kol išėjo į pensiją.

1990 m. vasarą S. Stonkus parašė ir paliko prisiminimus apie savo gyvenimo Anykščiuose laikotarpį.

Buvo vedęs, žmona ? Nastopkienė-Stonkienė.

Mirė 1991 m. balandžio 11 d. Biržuose. Palaidotas Biržų kapinėse.