Vilius Antanas ŠULGA
  Gimimo data: 1931-05-03
Gimimo vietovė: Janydžių vs. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius hidrotechnikas, pedagogas

2018-06-27   |   Spausdinti

Tėvai: Pranas Šulga (1893–1983) – laisvės gynėjas Lietuvos kariuomenės savanoris, pedagogas, visuomenininkas, ir Ona Andrikonytė-Šulgienė (1901–1996) – pedagogė, žemdirbė. Seserys: Mirga Ona Šulgaitė-Tylienė (1926–1946) – mirė jaunystėje po gimdymo, Vida Veronika Šulgaitė-Stragienė (1940–2007) – gydytoja psichiatrė.

1931 m. rugsėjo 20 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Jonas Bubas, krikštatėviai buvo Anicetas Žekonis ir Apolonija Andrikonytė.

1949 m. baigė Anykščių gimnaziją 6-ojoje laidoje aukso medaliu. 1949–1954 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultete, jį baigė diplomu su pagyrimu ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko išsilavinimą.

1954–1957 m. V. Šulga dirbo Jegorjevsko (Maskvos sritis, Rusija) verpimo-audimo fabrike "Voždj proletariata" ventiliacijos ir santechnikos meistru.

1957–1959 m. jis buvo Vietinio ūkio valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų tarybos Komunalinio-buitinio aptarnavimo skyriaus vyriausiasis inžinierius, 1959–1960 m. – Vietinio ūkio reikalų komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų tarybos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, skyriaus viršininkas.

1960–1963 m. V. Šulga tęsė studijas Kauno politechnikos instituto aspirantūroje.

Nuo 1963 m. jis dirbo Kauno politechnikos instituto Vandentiekio ir kanalizacijos katedroje (dabar – Inžinerinės ekologijos katedra) dėstytoju. 1963–1965 m. jis buvo asistentas, 1965–1972 m. – vyresnysis dėstytojas, 1972–1979 m. ėjo docento pareigas, 1979–1988 m. buvo docentas.

1970 m. Kauno politechnikos institute jis apsigynė disertaciją "Ledo trikdžiaus lietaus vandens įlajose tyrimas", buvo technikos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas technologijos mokslų, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos daktaras.

Perkėlus dalį mokslinių darbuotojų iš Kauno į Vilnių, 1988–1989 m. V. Šulga dirbo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Hidraulikos katedroje docentu, nuo 1989 m. buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Vandentvarkos katedros docentas, kol išėjo į pensiją.

Jis rengė Lietuvos vandentvarkos ūkio istoriją – buvo leidinio "Istorinė Lietuvos vandentvarkos ūkio apžvalga" projekto vadovas, taip pat vienas iš "Technikos enciklopedijos" autorių.

Svarbiausi V. Šulgos moksliniai leidiniai:

1976 m. – "Vandentiekio ir kanalizacijos siurblių charakteristikos" (parinko kartu su A. Matuzevičiumi).

1977 m. – "Metodiniai nurodymai kanalizacijos tinklų kursiniam projektui sudaryti" (metodinė priemonė, paruošė kartu su S. Vabalevičiumi ir A. Matuzevičiumi).

1982 m. – "Vandentiekis : vadovėlis aukštųjų mokyklų vandentiekio ir kanalizacijos bei racionalaus vandens išteklių naudojimo ir gamybinių nutekamųjų vandenų nukenksminimo specialybių studentams" (kartu su A. Sakalausku, V. Stankevičiumi ir B. Petruliu).

1991 m. – "Santechniniai įrengimai pastatuose. Kursinio projektavimo metodika" (metodinė priemonė), "Nuotekų tinklo kursinis projektas" (metodinė priemonė, rengė kartu su A. Matuzevičiumi).

1994 m. – "Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai : Pastatų inžinerinės įrangos ciklo paskaitų medžiaga" (mokomoji knyga, su Kaziu Blažiu).

2000 m. – "Anglų-lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas : apie 28 000 terminų" (su Kęstučiu Baškiu, kitas leidimas – 2002 m.).

2005 m. – "Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai" (mokomoji knyga, su Antanu Sakalausku).

2007 m. – "Vandentieka. Vandens ruošimas" (mokomoji knyga, su Antanu Sakalausku ir Juozu Jankausku, kitas leidimas – 2008 m.).

Susituokė 1961 m. Vilniuje, žmona Irena Nalivaikaitė-Šulgienė (1938–2005) iš Švenčionių rajono. Sūnus Linas Šulga (g. 1961 m.).

Mirė 2006 m. liepos 30 d. Vilniuje. Palaidotas Švenčionėlių (Švenčionių r.) kapinėse šeimos kape prie žmonos.