Regina KARDIŠAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Polikevičiūtė
Gimimo data: 1941-08-25
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierė mechanikė, literatė poetė, visuomenininkė

2015-08-27   |   Spausdinti

Tėvai: Mečislovas Polikevičius (1916–1949) ir Aleksandra Polikevičienė (1917–1997). Seserys ir brolis: Vanda Polikevičiūtė-? (g. 1940 m.), Lionginas Jonas Polikevičius (1943–1991), Valerija Polikevičiūtė (g. 1945 m.), Zita Polikevičiūtė (g. 1948 m.).

Tėvui anksti mirus, augo su motina.

1961 m. baigė Troškūnų vidurinę mokyklą. 1961–1964 m. mokėsi Kauno 2-ojoje technikos mokykloje, įgijo braižytojos konstruktorės specialybę.

1964–1967 m. R. Kardišauskienė dirbo Vilniaus F. Dzeržinskio staklių gamykloje įrenginių inžiniere, 1967–1971 m. buvo fabriko "Kauno audiniai" konstruktorė.

1968–1974 m. ji studijavo Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakulteto vakariniame skyriuje, įgijo inžinierės mechanikės išsilavinimą.

1971–1994 m. ji buvo įmonės "Audimas" vyriausioji inžinierė. Ji taip pat buvo Liaudies kontrolės komiteto pirmininkė, Kauno miesto teismo liaudies tarėja.

R. Kardišauskienė rašo eiles, nuo 1989 m. jos nuolat spausdinamos trijų fabrikų susivienijimo laikraštyje "Atšvaitai" bei rinkiniuose. Ji yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Kauno krašto literatų klubo "Polėkis" narė.

Pagal jos eiles kompozitorius Rimantas Vaitiekūnas yra sukūręs dainų: "Liepos žiedai", "Sielos prisilietimas", "Alyvų žiedelis", "Paskutinis tango" ir kitas, jas dainuoja R. Vaitiekūnas bei Jurbarko rajono ansamblis "Armena".

R. Kardišauskienės kūrybos leidiniai:

1994 m. – "Pievų gėlė" (eilėraščiai).

1998 m. – "Saulės ašara" (eilėraščiai).

2000 m. – "Sparnų daina" (eilėraščiai), "Saulės zuikučiai" (eiliuotų pasakų knygelė vaikams).

2001 m. – "Likimo audeklas" (eilėraščiai, pati iliustravo ir šios knygos viršelį).

2002 m. – "Žydėjimas dar nepraėjo" (eilėraščiai).

2003 m. – "Dainuojančios akys" (eilėraščiai).

2004 m. – "Lelija ant akmens" (meilės lyrika), "Mėnesienoj, vakare seka pasakas mama" (eilėraščiai vaikams).

2006 m. – "Žiedai išsklaidė rūką" (eilėraščiai).

2009 m. – "Sesutės dvynukė (spalvinimo knygelė).

Ji parengė spaudai kelias vaikiškas knygeles, rašo knygą apie brolio dukras dviratininkes Rasą ir Jolantą Polikevičiūtes.

R. Kardišauskienė įkūrė troškūniečių, gyvenančių Kaune, draugiją "Gimtinės varpas", yra jos pirmininkė.

Ji yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos IV Vasaros poezijos šventės laureatė (2002 m.).

Laisvalaikiu domisi kulinarija, modeliuoja, rašo, lanko spektaklius – mėgsta operas ir operetes, ilsisi gamtoje.

Buvo ištekėjusi. Našlė.