Zenonas REPČYS
  Gimimo data: 1930-08-24
Gimimo vietovė: Nakonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas matematikos mokytojas, vadovas

2014-09-26   |   Spausdinti

1949 m. baigė Panevėžio 1-ąją berniukų gimnaziją.

1949–1950 m. Z. Repčys dirbo Pramedžiavos (Raseinių r.) septynmetėje mokykloje mokytoju.

1950–1954 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo matematikos mokytojo išsilavinimą.

1954–1967 m. Z. Repčys buvo Kėdainių 2-osios vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, 1961–1967 m. – šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas.

Nuo 1967 m. iki gyvenimo pabaigos Z. Repčys gyveno Kaune.

1967–1968 m. jis buvo Petrašiūnų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1968 m. jis dirbo Kauno J. Aleksonio (nuo 1989 m. – "Saulės") vidurinės mokyklos, nuo 1993 m. – "Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, kol išėjo į pensiją.

Jis buvo matematikos mokytojas ekspertas, turėjo antrąją vadybos kategoriją.

Z. Repčys parengė ir išleido mokymo priemones: "Integralų skaičiavimas ir diferencialinių lygčių sprendimas" (su Arvydu Palevičiumi, 1996 m.), "Algebros užduotys : pratybų sąsiuvinis 7–10 klasėms" 2-as ir 8-as sąsiuviniai (su Toma Giedraitiene-Lileikiene ir A. Palevičiumi, 1998 m.).

Z. Repčys buvo apdovanotas Lietuvos matematikų draugijos Zigmo Žemaičio medaliu (2004 m.).

Buvo vedęs, žmona Angelė Laimutė Repčienė (g. 1941 m.) – mokslininkė fizikė, pedagogė.

Mirė 2004 m. Kaune. Palaidotas Troškūnų (Anykščių r.) kapinėse. Kapą ženklina medžio drožinių kompozicija – ąžuolinis stogastulpis su Rūpintojėlio bareljefine figūra ir virš jo iškilęs drožinėtas kryžius, kamieno apačioje iškaltas įrašas: "Zenonas / Repčys / 1930–2004".