Algimantas Antanas VAIČIULIS
  Gimimo data: 1938-00-00
Gimimo vietovė: Juostininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Agronomas, valstybės tarnautojas

2013-08-13   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Vaičiulis (1903–1945) ir Veronika Repčytė-Vaičiulienė (1904–1988) – žemdirbiai, vidutiniai ūkininkai. Augo septynių vaikų šeimoje, broliai: Stasys Vaičiulis (1928–1939) – mirė vaikystėje, Vytautas Vaičiulis (g. 1929 m.) – siuvėjas, Valentinas Vaičiulis (g. 1930 m.) – žemdirbys, Bronislovas Vaičiulis (g. 1940 m.) – melioracijos tarnautojas, Stanislovas Vytenis Vaičiulis (g. 1942 m.) – jūreivis, sesuo Aldona Vaičiulytė-Valaškevičienė (g. 1945 m.) – vaistininkė, gyvena Kanadoje.

Baigė Joniškėlio (Pasvalio r.) žemės ūkio technikumą. 1965 m. baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą.

Nuo 1965 m. A. Vaičiulis dirbo Kauno rajone kolūkio vyriausiuoju agronomu, buvo Kauno rajono žemės ūkio valdybos vyriausiasis agronomas.

Iki 1997 m. jis dirbo Lietuvos veterinarijos akademijos mokomojo ūkio direktoriaus pavaduotoju.

1997–2011 m. A. Vaičiulis dirbo Lietuvos žemės ūkio rūmų vyriausiuoju agronomu, buvo Augalininkystės skyriaus vyriausiasis augalininkystės specialistas, kol išėjo į pensiją.

Kaip Žemės ūkio rūmų atstovas jis taip pat buvo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos narys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekspertas, žemdirbių tęstinio mokymo sodininkystės ir daržininkystės ekspertų grupės narys (nuo 2002 m.).

Vedęs, žmona Ada Žukauskaitė-Vaičiulienė (g. 1941 m.) – inžinierė technologė. Vaikai: Tomas Vaičiulis (g. 1969 m.) – tarnautojas, Andrius Vaičiulis (g. 1971 m.) – ekonomistas bankininkas, Eglė Vaičiulytė-Ruseckienė (g. 1974 m.) – gydytoja odontologė.