Janina LABUTIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Dačiulytė
Gimimo data: 1932-00-00
Gimimo vietovė: Juostininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, literatė poetė

2013-10-18   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Dačiulis (1899–1977) ir Morta Baltušnikaitė-Dačiulienė (1908–1986) – žemdirbiai, vidutiniai ūkininkai. Broliai Stasys Dačiulis (1933–1987), Alfonsas Dačiulis (g. 1936 m.) ir Jurgis Dačiulis (g. 1938 m.) – darbininkai.

Baigė Juostininkų pradžios mokyklą ir Raguvos (Panevėžio r.) progimnaziją. 1947–1951 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, įgijo lietuvių kalbos mokytojos specialybę.

1951–1953 m. J. Dačiulytė dirbo Svirbučių (Šiaulių r.) septynmetėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja, 1953–1955 m. buvo Surdegio (Anykščių r.) septynmetės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.

1951-–1955 m. ji neakivaizdžiai baigė studijas Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos išsilavinimą.

1955–1960 m. J. Dačiulytė buvo Kuršėnų (Šiaulių r.) vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Nuo 1960 m. iki šiol J. Labutienė gyvena Vilniuje.

1960–1970 m. ji buvo Vilniaus 24-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1970–1991 m. – Vilniaus 34-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Laisvalaikiu eiliuoja, išleido eilėraščių rinkinį "Iš gimtinės šaltinių" (1999 m.).

Ištekėjo 1966 m., vyras Povilas Labutis (1926–1995) iš Ignalinos rajono – tremtinys, tarnautojas. Liko našlė. Sūnus Saulius Labutis (g. 1966 m.) – diplomatas.