Mangirdas MAASAS
  Gimimo data: 1977-10-02
Gimimo vietovė: Petrašiūnų k. (Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas teologas

2016-09-12   |   Spausdinti

1984–1987 m. mokėsi Rimšonių (Pakruojo r.) pradinėje mokykloje, 1987–1996 m. baigė Pakruojo vidurinė mokyklą.

Dvejus metus M. Maasas dirbo, ruošdamasis dvasinėms studijoms.

1998–2006 m. jis studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, jo dvasios tėvas – kunigas Rimantas Kaunietis. 2006 m. apsigynęs teologijos darbą "Laisvosios sąjungos" ir "laikinosios santuokos" vertinimas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą", jis yra teologijos magistras.

2006 m. rugpjūčio 20 d. jis buvo įšventintas kunigu.

2006–2008 m. M. Maasas buvo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras.

2008–2011 m. jis buvo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Stanislovui Krumpliauskui. Tarnaudamas Anykščiuose, jis domėjosi parapijos istorija, parengė ir skaitė apie tai pranešimus konferencijose.

Perkeltas 2011 m. rugpjūčio 25 d., 2011–2016 m. M. Maasas buvo Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaras, Utenos dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadovas, Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys.

Nuo 2016 m. jis paliko kunigystę ir pasitraukė į privatų gyvenimą gimtinėje.

Laisvalaikiu domisi gamta, gyvūnija, Lietuvos ir Lenkijos istorija.