Ramunė PETUCHOVAITĖ
  Gimimo data: 1971-07-31
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, pedagogė, valstybės tarnautoja

2013-10-28   |   Spausdinti

1989 m. baigė Anykščių Antano Baranausko vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais ji buvo sportininkė radistė trumpabangininkė (asmeninis šaukinys RP2BJZ), treniravosi pas Danielių Binkį ir dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse radijo ryšio varžybose.

1989–1995 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Istorijos, paskui Komunikacijos fakultete, įgijo bibliotekininkės ir bibliografės išsilavinimą.

1995–2012 m. R. Petuchovaitė dirbo pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, buvo Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto lektorė. Ji dėstė kursus: bibliotekų vadyba, bibliotekų ir informacijos centrų vadyba, projektų valdymas, Europos Sąjungos informacijos politika.

R. Petuchovaitės moksliniai interesai: viešosios bibliotekos, bibliotekų ir informacijos valdymas, profesinė etika, projektų valdymas, virtualios bibliotekos organizaciniai ir valdymo aspektai.

2000–2005 m. R. Petuchovaitė taip pat buvo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Integruoto informacijos centro direktore.

2005–2012 m. ji dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriuje, buvo šio skyriaus vyresnioji specialistė, vyriausioji specialistė.

Nuo 2012 m. iki šiol R. Petuchovaitė yra Tarptautinės organizacijos EIFL (Electronic Information for Libraries – Elektroninė informacija bibliotekoms) viešųjų bibliotekų inovacijų programos (Public Library Inovation Programm, EIFL-PLIP) projektų koordinatorė. Ji organizuoja paramą besivystančių ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalių bibliotekoms ir skatina jas naudoti informacines bei komunikacines technologijas, plėtojant ir įgyvendinant novatoriškas viešųjų bibliotekų paslaugas.

Ji gavo įvairių fondų ir programų stipendijas ir stažavosi Gotlando grafystės viešojoje bibliotekoje Visbyje (Švedija, 1994 m.), Lundo universiteto Informatikos departamente (Švedija, 1995 m.), Tamperės universiteto Informacijos studijų departamente (Suomija, 1996 m.), Londono Sičio universiteto Informacijos mokslų departemente (Didžioji Britanija, 1999 m.), JAV valstybės departamento tarptautinių vizitų programoje "Bibliotekos ir informacijos valdymas" (2001 m.).

R. Petuchovaitė yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tarybos narė (nuo 2005 m.) ir Lietuvos bibliotekininkų etikos kodekso rengimo darbo grupės narė, "The Journal of Documentation" redakcijos patarėjų tarybos narė. 2002–2005 m. ji buvo Lietuvos bibliotekų tarybos prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos narė.

Ji parengė ir įgyvendino mokslinio tyrimo projektą "Biblioteka kasdieniame gyvenime" (2005 m.), kurį rėmė Europos Tarybos informacijos ir dokumentacijos centras, buvo Tarptautinio studentų vasaros seminaro Dubingiuose (Molėtų r., 2005 m.) tema "Kultūros paveldas ir komunikacija" grupės vadovė, Tarptautinio studentų vasaros seminaro Zawoje (Lenkija, 2003 m.) tema "Informacija apie ES: kokia ji yra ir kokia turėtų būti" vietos koordinatorė.

2001–2002 m. R. Petuchovaitė buvo Europos Sąjungos 5-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos "Informacijos visuomenės technologijos" atstovė informacijai. 2004–2005 m. ji dalyvavo ES Švietimo ir kultūros generalinio direktorato SOCRATES programos projekte "Bibliotekininkystės ir informacijos mokymas Europoje: bendrų studijų programų rengimas ir Bolonijos procesas".

2005–2012 m. ji dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos atstove Europos mokslo infrastruktūrų plėtros forumo (ESFRI) Socialinių ir humanitarinių mokslų valdymo grupėje, taip pat buvo Lietuvos socialinių humanitarinių mokslų infrastruktūrų plėtros darbo grupės narė.

R. Petuchovaitė koordinavo Europos Tarybos informacijos biuro remiamą tyrimą "Biblioteka kasdieniame gyvenime", kurį atlieka Bibliotekininkystės ir informacijos studijų programos II ir III kurso studentai (iki 2009 m. sausio – kartu su prof. Audrone Glosiene).

R. Petuchovaitės parengti mokomieji ir informaciniai leidiniai:

1995 m. – "Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 1995 metais" (parengė kartu su Audrone Glosiene ir Renaldu Gudausku).

1996 m. – "TEMPUS Project Education for Information Management in Lithuania" (anglų kalba, su R. Gudausku ir A. Glosiene).

1998 m. – "Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas : mokomoji knyga" (su A. Glosiene ir Rasa Racevičiūte).

2002 m. – "World Information Technology Forum – Vilnius 2003" (anglų kalba, parengė kartu su Rūta Grinevičiūte).

2003 m. – "Projektų valdymo ABC bibliotekininkams : mokomoji knyga" (su A. Glosiene).

2004 m. – "Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra : sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija", "Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004–2008 metų strateginis raidos planas" (parengė kartu su Domu Kaunu, Zenona Atkočiūniene, Arvydu Pacevičiumi, Marija Stonkiene, Renata Matkevičiene ir Irena Buračaite).

Ji taip pat paskelbė mokslinių straipsnių periodikoje ir specializuotuose bei moksliniuose leidiniuose lietuvių ir anglų kalbomis, skaito pranešimus konferencijose ir seminaruose, verčia Europos Sąjungos dokumentus bibliotekininkystės klausimais iš anglų į lietuvių kalbą.

Laisvalaikiu važinėja dviračiu, žiūri gerus kino filmus ir skaito knygas, keliauja.